சிகரங்கள் ஆசிரியர்: வீ.பழனி பதிப்பகம்: பாரதி புத்தகாலயம் ₹395
இந்திய அரசியலமைப்பும் கூட்டாட்சியும் ஆசிரியர்: ஆலடி அருனா பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் ₹250
மேய்ப்பர்கள் ஆசிரியர்: பவா செல்லதுரை பதிப்பகம்: வம்சி புக்ஸ் ₹300
குறிஞ்சி மலர் ஆசிரியர்: நா.பார்த்தசாரதி பதிப்பகம்: சரண் புக்ஸ் ₹300
சிவகாமியின் சபதம் ஆசிரியர்: கல்கி பதிப்பகம்: சரண் புக்ஸ் ₹420
அவள் ஆசிரியர்: லா.ச.ராமாமிருதம் பதிப்பகம்: சரண் புக்ஸ் ₹220
அலைகள் ஆசிரியர்: லா.ச.ராமாமிருதம் பதிப்பகம்: சரண் புக்ஸ் ₹220
என் ப்ரிமுள்ள சிநேகிதனுக்கு ஆசிரியர்: லா.ச.ராமாமிருதம் பதிப்பகம்: சரண் புக்ஸ் ₹200