குயில் பாட்டு
₹35
சபாபதி
₹50
குறிஞ்சித் தேன்
₹170
தமிழின்பம்
₹90
ஆசியஜோதி
₹40
கவிச்சக்கரவர்த்தி
₹90
தனிப்பாடல் திரட்டு
₹160
மனுதர்ம சாஸ்திரம்
₹150
அண்ணாவின் நீதி தேவன் மயக்கம்
₹28
அகத்தியர் தேவார மூலம்
₹25
உமர்கய்யாம் பாடல்கள்
₹20
அண்ணாவின் சந்திரோதயம்
₹40
சித்த வைத்தியத் திரட்டு
₹300
பிசிராந்தையார்
₹40
பெண்ணியம்
₹100