மாநில உரிமைகள்:பிரிட்டிஷ் ஆட்சி முதல் மோடி ஆட்சி வரை
₹100
நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் பெரியார்
₹30
மார்க்சியப் பொருளாதாரக கோட்பாடு ஒரு தொடக்கப்பாடம்
₹165
வெள்விரி பத்திநாதன் பர்ணாந்து படைப்புகள்
₹500
சுதந்தரத் தமிழ்நாடு ஏன் ?
₹60
தமிழ்நாடு :தொன்மையும் தனித்தன்மையும்
₹260
கேள்வி கேள்!
₹60
ஆகமம் ஆலயம் : மக்களும் நீதியும்
₹90
மக்கள் தோழன் லெனின்
₹120
மதமும் அறிவியலும்
₹80
ஏன் நமக்கு இத்தனை எதிரிகள்?
₹1000
இந்துத்துவம் மறுப்பும் - எதிர்ப்பும்
₹600
குத்தூசி குருசாமி கட்டுரைகள்
₹400
சூழலியல் ஒரு அறிமுகம்
₹250
தமிழர் மரபில் தாயத் தெய்வ வழிபாடும் பெரியாரும்
₹170
உட்துறைமுகம்
₹300