கேழ்வரகு மாவு
$1.5
பனைகற்கண்டு
$1.5
Rock Salt White
$2
இந்து உப்பு
$2.25
ஸ்பெஷல் சில்லு கருப்பட்டி
$2.25
Rock Salt Pink
$2.25
சிவப்பு அரிசி
$2.5
கைகுத்தல் அரிசி
$2.5
Aloe-vera Soap
$2.5
Red Sandal Soap
$2.5
Multani Mitti Organic Bathing Soap
$2.5
Kasturi Manjal Turmeric Soap
$2.5
Green Gram Soap
$2.5
நாட்டு சர்க்கரை
$2.5
குதிரைவாலி
$2.75
தினை
$2.75
சாமை
$2.75
வரகு
$3
சிறு தான்ய சப்பாத்தி மாவு
$3
மூங்கில் அரிசி
$3