கம்பு தோசை மிக்ஸ்
$3
Herboslim Tea
$3
பனைகற்கண்டு
$3.25
வரகு பொங்கல் மிக்ஸ்
$3.5
Dianorm Tea
$3.5
சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கான கஞ்சி மிக்ஸ்
$4
குதிரைவாலி பொங்கல் மிக்ஸ்
$4
கொள்ளு கஞ்சி மிக்ஸ்
$4
Badam Drink Mix
$4.5
சுக்கு காபி
$4.75
சிறுதானிய பருப்பு தோசை மாவு
$5
மூங்கில் அரிசி
$6
Health Mix - All age
$6.5
Health Mix - Diet
$8.25
Health Mix-Kids
$12