சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கான கஞ்சி மிக்ஸ்
$4
ஸ்பெஷல் சில்லு கருப்பட்டி
$2.25
Badam Drink Mix
$4.5
Kasturi Manjal Turmeric Soap
$2.5
Multani Mitti Organic Bathing Soap
$2.5
Red Sandal Soap
$2.5
சிறுதானிய பருப்பு தோசை மாவு
$5
பனைகற்கண்டு
$1.5
மூங்கில் அரிசி
$6
மூங்கில் அரிசி
$3
பனைகற்கண்டு
$3.25
சுக்கு காபி
$4.75
Rock Salt Pink
$2.25
Rock Salt White
$2
Green Gram Soap
$2.5