ஜித்து அப்பளம் - No.4 $1.5
ஜவ்வரிசி - 100g $1.5
மங்கள்தீப் சாம்பிராணி $0.75
கோபுரம் பூசுமஞ்சள் தூள் - 20 g $0.75
ஆச்சி மட்டன் மசாலா (5 rs)(6 Pieces) $1.5
Pitambari - 50g $1.25
TATA Salt - 1 kg $1
Annapurna iodised Powder Salt - 1 Kg $0.75
Oral -B Brush $1
சர்ப் எக்செல் (QW) (3 Pieces) $1.5