உயிரியற் புவியியல்

ஆசிரியர்: பேரா.கி.குமாரசாமி

Category கல்வி
Publication வர்த்தமானன் பதிப்பகம்
FormatPaperback
Pages 172
Weight300 grams
₹150.00 ₹135.00    You Save ₹15
(10% OFF)
தொலைபேசி வழியாக ஆர்டர் செய்ய அழைக்கவும் 88834 88866நூல்கள் யாண்டும் வளம் பெற்ற கருத்துக் கருவுலங்கள் . தேர்வர்கள் போட்டித் தேர்விற்குப் புவியியலைத் தெரிவு செய்யுங்கால் , அப்படத்திலுள்ள பல்வேறு சிறந்த நுல்களைக் கற்றறிய வேண்டும் . மத்திய அரசுத் (UPSC ) தேர்வாணையம் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசுத் தேர்வாணையம் (TNPSC ) ஆகியன அரசு அலுவலர்களைத் தேர்வு செய்யும் பொருட்டு நடத்தும் போட்டித் தேர்வுகளை எழுத விரும்பும் மாணாக்கச் செல்வங்கட்கு உயிரியற் புவியியல் (BIO Geography ) என்னும் இந்நூல் நற்பயன்களை
நல்கும் . மேலும் , புவியியலைப் பட்டப்படிப்பிலும், முதுகலைப் படிப்பிலும் முதன்மைப் பாடமாக விருப்ப படிப்பிலும், முதுகலைப் படிப்பிலும் முதன்மைப் பாடமாக விருப்ப மேம்பாட்டுடன் பயலும் மாணாக்கர்களுக்கும் இந்நூல் ஒரு சிறந்த பாடநூலாக அமைகிறது .
நூல்கள் யாண்டும் வளம் பெற்ற கருத்துக் கருவுலங்கள் . தேர்வர்கள் போட்டித் தேர்விற்குப் புவியியலைத் தெரிவு செய்யுங்கால் , அப்படத்திலுள்ள பல்வேறு சிறந்த நுல்களைக் கற்றறிய வேண்டும் . மத்திய அரசுத் (UPSC ) தேர்வாணையம் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசுத் தேர்வாணையம் (TNPSC ) ஆகியன அரசு அலுவலர்களைத் தேர்வு செய்யும் பொருட்டு நடத்தும் போட்டித் தேர்வுகளை எழுத விரும்பும் மாணாக்கச் செல்வங்கட்கு உயிரியற் புவியியல் (BIO Geography ) என்னும் இந்நூல் நற்பயன்களை
நல்கும் . மேலும் , புவியியலைப் பட்டப்படிப்பிலும், முதுகலைப் படிப்பிலும் முதன்மைப் பாடமாக விருப்ப படிப்பிலும், முதுகலைப் படிப்பிலும் முதன்மைப் பாடமாக விருப்ப மேம்பாட்டுடன் பயலும் மாணாக்கர்களுக்கும் இந்நூல் ஒரு சிறந்த பாடநூலாக அமைகிறது .
நூல்கள் யாண்டும் வளம் பெற்ற கருத்துக் கருவுலங்கள் . தேர்வர்கள் போட்டித் தேர்விற்குப் புவியியலைத் தெரிவு செய்யுங்கால் , அப்படத்திலுள்ள பல்வேறு சிறந்த நுல்களைக் கற்றறிய வேண்டும் . மத்திய அரசுத் (UPSC ) தேர்வாணையம் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசுத் தேர்வாணையம் (TNPSC ) ஆகியன அரசு அலுவலர்களைத் தேர்வு செய்யும் பொருட்டு நடத்தும் போட்டித் தேர்வுகளை எழுத விரும்பும் மாணாக்கச் செல்வங்கட்கு உயிரியற் புவியியல் (BIO Geography ) என்னும் இந்நூல் நற்பயன்களை
நல்கும் . மேலும் , புவியியலைப் பட்டப்படிப்பிலும், முதுகலைப் படிப்பிலும் முதன்மைப் பாடமாக விருப்ப படிப்பிலும், முதுகலைப் படிப்பிலும் முதன்மைப் பாடமாக விருப்ப மேம்பாட்டுடன் பயலும் மாணாக்கர்களுக்கும் இந்நூல் ஒரு சிறந்த பாடநூலாக அமைகிறது .
நூல்கள் யாண்டும் வளம் பெற்ற கருத்துக் கருவுலங்கள் . தேர்வர்கள் போட்டித் தேர்விற்குப் புவியியலைத் தெரிவு செய்யுங்கால் , அப்படத்திலுள்ள பல்வேறு சிறந்த நுல்களைக் கற்றறிய வேண்டும் . மத்திய அரசுத் (UPSC ) தேர்வாணையம் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசுத் தேர்வாணையம் (TNPSC ) ஆகியன அரசு அலுவலர்களைத் தேர்வு செய்யும் பொருட்டு நடத்தும் போட்டித் தேர்வுகளை எழுத விரும்பும் மாணாக்கச் செல்வங்கட்கு உயிரியற் புவியியல் (BIO Geography ) என்னும் இந்நூல் நற்பயன்களை
நல்கும் . மேலும் , புவியியலைப் பட்டப்படிப்பிலும், முதுகலைப் படிப்பிலும் முதன்மைப் பாடமாக விருப்ப படிப்பிலும், முதுகலைப் படிப்பிலும் முதன்மைப் பாடமாக விருப்ப மேம்பாட்டுடன் பயலும் மாணாக்கர்களுக்கும் இந்நூல் ஒரு சிறந்த பாடநூலாக அமைகிறது .

நூல்கள் யாண்டும் வளம் பெற்ற கருத்துக் கருவுலங்கள் . தேர்வர்கள் போட்டித் தேர்விற்குப் புவியியலைத் தெரிவு செய்யுங்கால் , அப்படத்திலுள்ள பல்வேறு சிறந்த நுல்களைக் கற்றறிய வேண்டும் . மத்திய அரசுத் (UPSC ) தேர்வாணையம் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசுத் தேர்வாணையம் (TNPSC ) ஆகியன அரசு அலுவலர்களைத் தேர்வு செய்யும் பொருட்டு நடத்தும் போட்டித் தேர்வுகளை எழுத விரும்பும் மாணாக்கச் செல்வங்கட்கு உயிரியற் புவியியல் (BIO Geography ) என்னும் இந்நூல் நற்பயன்களை நல்கும் . மேலும் , புவியியலைப் பட்டப்படிப்பிலும், முதுகலைப் படிப்பிலும் முதன்மைப் பாடமாக விருப்ப படிப்பிலும், முதுகலைப் படிப்பிலும் முதன்மைப் பாடமாக விருப்ப மேம்பாட்டுடன் பயலும் மாணாக்கர்களுக்கும் இந்நூல் ஒரு சிறந்த பாடநூலாக அமைகிறது .

உங்கள் கருத்துக்களை பகிர :
பேரா.கி.குமாரசாமி :

கல்வி :

வர்த்தமானன் பதிப்பகம் :