விஜயா பதிப்பகம்

நீங்களும் ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி ஆகலாம் ஆசிரியர்: நெல்லை கவிநேசன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹60
எப்போதும் இன்புற்றிருக்க... ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹180
12 லக்கினபாவ பலன்கள் ஆசிரியர்: மு மாதேஸ்வரன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹170
உணவில்லாமல் வாழும் கலை யோக முறை ஆசிரியர்: எஸ்.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹180
பூனாத்தி ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹100
அன்புள்ள மாணவனே ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹140
வியர்வைக்கு வெகுமதி ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹150
எப்படிப் பாடுவேனோ ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹145
வெற்றியின் இரகசியங்கள் ஆசிரியர்: சி.எஸ்.தேவநாதன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹125
நட்சத்திர ஹோராமணி மற்றும் டேபிள்ஸ் ஆஃப் பாவாஸ் ஆசிரியர்: மு மாதேஸ்வரன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹110
களத்திர பாவமும் இல்வாழ்க்கையும் ஆசிரியர்: மு மாதேஸ்வரன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹75
ஜோதிடமும் நடைமுறை வாழ்க்கையும் ஆசிரியர்: மு மாதேஸ்வரன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹90
கோசார பலன்கள் நிர்ணயம் ஆசிரியர்: மு மாதேஸ்வரன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹90
ஜோதிட ஆராய்ச்சித் திரட்டு ( முதல் பகுதி ) ஆசிரியர்: மு மாதேஸ்வரன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹200
"நான் யார்?" தன்னிலை விளக்கம் ஆசிரியர்: டி.எம்.வாசகம் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹30
உச்சியிலிருந்து தொடங்கு ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹175
உழைப்பால் உயர்வோம் ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹20
வெற்றிகரமான ஏற்றுமதியாளராவது எப்படி? ஆசிரியர்: சேதுராமன் சாத்தப்பன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹110
நின்று துடித்த இதயம் ஆசிரியர்: அகிலா பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹100
மனைவி ஆசிரியர்: இலக்கியத் தென்றல் அடியார் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹100