விஜயா பதிப்பகம்

விடியல் ஆசிரியர்: கல்பனா சுரேன் (சக்தி) பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹70
உணவில்லாமல் வாழும் கலை யோக முறை ஆசிரியர்: எஸ்.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹180
ஜோதிட ஆராய்ச்சித் திரட்டு 3 ஆசிரியர்: மு மாதேஸ்வரன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹160
மிதவை ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹100
மகிழ்ச்சி அமைதி ஆசிரியர்: Jc.S.M.பன்னிர்செல்வம் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹70
தனிமை ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹35
ஏற்றுமதியில் சந்தேகங்களா? (பாகம் 1) ஆசிரியர்: சேதுராமன் சாத்தப்பன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹95
ஏற்றுமதிக்கு உதவும் இணையதளங்கள் ஆசிரியர்: சேதுராமன் சாத்தப்பன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹60
சைவ பேலியோ டயட் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹170
அம்மை வடுமுகத்து ஒரு நாடோடி ஆத்மாவின் நினைவுக் குறிப்புகள் ஆசிரியர்: கவிஞர் புவியரசு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹145
கீதாசாரம் ஆசிரியர்: தா.சாமப்பா பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹30
கணினியைக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள் ஆசிரியர்: ஆர்.வி.பதி பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹60
உழைப்பால் உயர்வோம் ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹15
பாடுக பாட்டே ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹150
வெற்றிகரமான ஏற்றுமதியாளராவது எப்படி? ஆசிரியர்: சேதுராமன் சாத்தப்பன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹110
ஜோதிட ஆராய்ச்சித் திரட்டு ( முதல் பகுதி ) ஆசிரியர்: மு மாதேஸ்வரன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹200
பணவளக்கலை ஆசிரியர்: ஸ்டார் .ஆனந்த்ராம் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹220
சிதறு தேங்காய் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹85
12 லக்கினபாவ பலன்கள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹170
வாழ்க்கை ஒரு வாய்ப்பு ஆசிரியர்: அ. ராஜமோகன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹60