விஜயா பதிப்பகம்

நீங்களும் ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி ஆகலாம்
₹60 ₹54 (10% OFF)
எப்போதும் இன்புற்றிருக்க...
₹180 ₹162 (10% OFF)
சிதறு தேங்காய்
₹85 ₹77 (10% OFF)
12 லக்கினபாவ பலன்கள்
₹170
உணவில்லாமல் வாழும் கலை யோக முறை
₹180
பூனாத்தி
₹100 ₹90 (10% OFF)
அன்புள்ள மாணவனே
₹140 ₹126 (10% OFF)
வியர்வைக்கு வெகுமதி
₹150 ₹135 (10% OFF)
எப்படிப் பாடுவேனோ
₹145 ₹131 (10% OFF)
வெற்றியின் இரகசியங்கள்
₹125 ₹113 (10% OFF)
நட்சத்திர ஹோராமணி மற்றும் டேபிள்ஸ் ஆஃப் பாவாஸ்
₹110 ₹99 (10% OFF)
களத்திர பாவமும் இல்வாழ்க்கையும்
₹75
ஜோதிடமும் நடைமுறை வாழ்க்கையும்
₹90 ₹81 (10% OFF)
கோசார பலன்கள் நிர்ணயம்
₹90
ஜோதிட ஆராய்ச்சித் திரட்டு ( முதல் பகுதி )
₹200 ₹180 (10% OFF)
"நான் யார்?" தன்னிலை விளக்கம்
₹30
உச்சியிலிருந்து தொடங்கு
₹175
உழைப்பால் உயர்வோம்
₹20
வெற்றிகரமான ஏற்றுமதியாளராவது எப்படி?
₹110 ₹99 (10% OFF)
நின்று துடித்த இதயம்
₹100 ₹90 (10% OFF)