விஜயா பதிப்பகம்

தரமான உற்பத்திக்கு லீன் செயல்முறைகள் (5S.LEAN TOOLS.7QC TOOLS) ஆசிரியர்: எஸ்.ஜெய்சங்கர் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹110
வளம் தரும் வாஸ்து சாஸ்திரம் (தொழிற்சாலைகள்) ஆசிரியர்: ஆர்.வி.ஸ்வாமி பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹160
மாணிக்கவாசகரின் ஞானத்தாழிசையும் யோகசித்தி இரகசியங்களும் ஆசிரியர்: என். தம்மண்ண செட்டியார் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹40
சித்தர் தரிசனம் ஆசிரியர்: சீ.சந்திரசேகரன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹210
சிவபுராணம் (மூலமும் உரையும்) ஆசிரியர்: புலவர்.வீ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹10
தாயுமான சுவாமி பாடல்கள் (மூலமும் உரையும்) ஆசிரியர்: புலவர்.வீ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹510
குஞ்சிதபாத நன்னெறி (தொகுப்பு) ஆசிரியர்: சிவக்குடில் அன்பர்கள் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹60
Useful TIPS for Spoken English ஆசிரியர்: என். வீரண்ணன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹35
வேத முதல்வரும் வேதாத்திரி மகரிசியும் ஆசிரியர்: மன்னார்குடி பானுகுமார் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹110
மகாவீரரும் வேதாத்திரியும் ஆசிரியர்: மன்னார்குடி பானுகுமார் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹70
முயற்சியின் வெளிச்சம் ஆசிரியர்: மா.மணிமொழி பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹80
உங்களின் முன்மாதிரி யார்? ஆசிரியர்: கு.நல்லதம்பி பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹140
ஆலயங்கள் அற்புதங்கள் ஆசிரியர்: தேனி எஸ் மாரியப்பன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹70
அர்த்தமுள்ள இந்துத் திருமண தத்துவங்கள் ஆசிரியர்: தேனி எஸ் மாரியப்பன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹30
ஆன்மிக ஒளி அரவிந்தர் ஆசிரியர்: கே.எஸ்.ரமணா பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹55
தசா புத்தி பலன்கள் (10ம் பாகம் - மகர லக்னம்) ஆசிரியர்: மு மாதேஸ்வரன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹425
ஞான தீபமும் ஞான ஒளியும் ஆசிரியர்: மன்னார்குடி விஸ்வநாதன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹140
ஞாலம் போற்றும் ஞானிகள் ஆசிரியர்: மன்னார்குடி பானுகுமார் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹100
ஆனந்த ரகஸ்யம்(free VCD) ஆசிரியர்: பெங்களூர் யோகாச்சார்யா ஸ்ரீ சுந்தரம் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹250
இயற்கைக்கு திரும்புங்க... Please ஆசிரியர்: ஸ்டார் ஆனந்த்ராம் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹80