விஜயா பதிப்பகம்

வாழ்க்கை ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹35
நவம் ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹150
வெல்ல நினைத்தால் வெல்லலாம் ஆசிரியர்: அ.அமல்ராஜ் IPS பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹300
கம்பலை ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹160
கம்பனின் அம்பறாத்துணி ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹250
வழுக்குப்பாறை ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹130
மாமிசப்படைப்பு ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹100
பணம் பணம் ஆசிரியர்: தங்கவேலு மாரிமுத்து பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹65
நிமிரட்டும் நெஞ்சம் ஆசிரியர்: தங்கவேலு மாரிமுத்து பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹30
சாதனைகள் சாத்தியமே! ஆசிரியர்: தங்கவேலு மாரிமுத்து பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹65
இனி என்றும் இனிமையே ஆசிரியர்: தங்கவேலு மாரிமுத்து பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹55
ஊறி வருகுது ஊக்கம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹30
தசா புத்தி பலன்கள் ( கன்னி ) ஆசிரியர்: மு மாதேஸ்வரன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹500
பொன்மொழிக் களஞ்சியம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹30
வாங்க சாதிக்கலாம்! ஆசிரியர்: ஆர் . வி.பதி பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹60
இலக்குகளை நிர்ணயிங்கள் ஆசிரியர்: கு.நல்லதம்பி பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹100
சுந்தர காண்டம் ஆசிரியர்: முத்துக்குமாரசாமி.தி பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹35
தலைவர்கள் தேவை ஆசிரியர்: நா. சங்கர ராமன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹120
வெற்றிகள் விற்பனைக்கு அல்ல ஆசிரியர்: நா.சங்கரராமன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹60
மாண்புமிகு மாணவர்களே ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹30