விஜயா பதிப்பகம்

சிறுகதையும் மூளைகுத்த உதவும் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹80
தசா புத்தி பலன்கள் (துலாம்) ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹500
ஜோதிடத்தில் தாம்பத்திய வாழ்க்கை ஆசிரியர்: குரு.ராமசுப்பு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹60
தசா புத்தி பலன்கள் (மேஷம்) ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹575
அரிய ஜோதிட விளக்கங்கள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹130
நல்வாழ்வின் படிகள் நான்கு ஆசிரியர்: போர.எம் .ஆர் .எல் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹170
வாசியுங்கள் வெற்றிநடை ஆசிரியர்: எஸ்.பரமசிவம் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹60
நல்வாழ்வின் படிகள் நான்கு ஆசிரியர்: போர.எம் .ஆர் .எல் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹95
நல்வாழ்வின் படிகள் நான்கு ஆசிரியர்: எம்.இராமலிங்கன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹145
நல்வாழ்வின் படிகள் நான்கு ஆசிரியர்: போர.எம் .ஆர் .எல் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹170
விஜயா பொதுக்கட்டுரைகள் ஆசிரியர்: க.இளங்கோவன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹60
நல்லெண்ண தியான யோகம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹30
அருட்செல்வர்கள் வாழ்வில் அதிசய நிகழ்ச்சிகள் ஆசிரியர்: கவிஞர் பாரதன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹60
வாழ நினைத்தால் வாழலாம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹60
டென்சனை வெல்வது எப்படி? ஆசிரியர்: பானுகுமார் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹100
டி.வி. டெலி விஷமா? டெலி வரமா? ஆசிரியர்: கிருஷ்ண வரதராஜன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹25
செல்வத்தை பெருக்கும் தொழில் மற்றும் விற்பனை ரகசியங்கள் ஆசிரியர்: JC.Dr. ஸ்டார் ஆனந்த் ராம் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹145
இலக்கியக் கலையும் பாரதி நிலையும் ஆசிரியர்: தொ.மு.சி. ரகுநாதன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹100
ருஷ்யப் புரட்சியும் இந்தியா ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹100
எண்ணுவது உயர்வு ஆசிரியர்: நா.சங்கரராமன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹180