விஜயா பதிப்பகம்

முதிர்ச்சி ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹40
தீங்கறியா உயிரினங்கள் ஆசிரியர்: ச. முகமது அலி பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹85
நமது கச்சத்தீவு ஆசிரியர்: செ.இராசு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹100
புறச்சூழல் ஆசிரியர்: ச. முகமது அலி பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹100
மகாத்மா 200 ஆசிரியர்: முனைவர் இளசை சுந்தரம் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹145
தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆசிரியர்: முனைவர் பொ.பொன்முருகன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹130
வெற்றியாளர்களின் வெற்றிப் படிகள் ஆசிரியர்: அ.அமல்ராஜ் IPS பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹200
விந்தைகள் நிறைந்த உலகம் ஆசிரியர்: 'தமிழ் இலக்கிய மாமணி' துரை தனபாலன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹200
தியான மீன்களின் கொடுவாள் மீசை ஆசிரியர்: மணி சண்முகம் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹100
விண்ணுள் நான் ஆசிரியர்: ஜெ.பி.ராணி பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹150
ஞான கானம் ஆசிரியர்: சென்னிமலை தண்டபாணி பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹200
தென்கிழக்குத் தென்றல் ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹360
புத்தகம் ஆசிரியர்: A .மோகனராஜி பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹130
கிண்ணத்தில் நிலாச்சோறு ஆசிரியர்: சென்னிமலை தண்டபாணி பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹120
எப்படிப் பாடுவேனோ ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹145
சங்கிலி பூதத்தான் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹145
தீதும் நன்றும் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹200
இனிய இறையன்பு ஆசிரியர்: வெ.இறையன்பு பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹250
விழித்து கொள்ளுங்கள் ஆசிரியர்: தங்கவேலு மாரிமுத்து பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹35
உலகப் புகழ்பெற்ற நிர்வாக உத்திகள் ஆசிரியர்: மரபின்மைந்தன் ம. முத்தையா பதிப்பகம்: விஜயா பதிப்பகம் ₹70