யுரேகா கல்வி இயக்கம்

Eureka Science Experiments (100) ஆசிரியர்: தாமோதரன்பாலாஜி சம்பத்கோமதிDr. ரவிஷங்கர் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹200
பரிணாமம் - இயற்கைத் தேர்வு ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹20
வேதியியலின் வரலாறு ஆசிரியர்: கூத்தலிங்கம் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹60
அணுவைப் பற்றி எப்படி அறிந்தாய் ? ஆசிரியர்: ஐசக் அஸிமாவ் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹25
உயிரற்றவைகளிலிருந்து உயிருள்ளவைவரை ஆசிரியர்: ஐசக் அஸிமாவ் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹25
இரத்தத்தின் ரகசியங்கள் ஆசிரியர்: ஐசக் அஸிமாவ் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹25
உலகம் தட்டையானதா ? ஆசிரியர்: ஐசக் அஸிமாவ் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹25
மின்சாரத்தின் கதை ஆசிரியர்: ஐசக் அஸிமாவ் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹25
அணுசக்தி - அறிவோம் தெளிவோம் ஆசிரியர்: ஐசக் அஸிமாவ் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹25
வெப்பநிலை ஆதாரங்கள் ஆசிரியர்: ஐசக் அஸிமாவ் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹25
எண்களை அறிவாயா நீ ? ஆசிரியர்: ஐசக் அஸிமாவ் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹25
நான் எப்படி வந்தேன் ? ஆசிரியர்: ஐசக் அஸிமாவ் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹25
ஆழ்கடல் அதிசயமும் உண்மையும் ஆசிரியர்: ஐசக் அஸிமாவ் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹25
மறைக்க முடியாத சூரிய ஆற்றல் ஆசிரியர்: ஐசக் அஸிமாவ் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹25
வைட்டமின்கள் ஏன் ? எதற்கு ? ஆசிரியர்: ஐசக் அஸிமாவ் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹30
அண்டம் அறிவோம் ஆசிரியர்: ஐசக் அஸிமாவ் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹25
ஒளிச்சேர்க்கை ஆசிரியர்: ஐசக் அஸிமாவ் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹25
சூரிய ஒளியை அறிந்தது எப்படி ? ஆசிரியர்: ஐசக் அஸிமாவ் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹35
எண்ணெய் எங்கே? எப்படி? ஆசிரியர்: ஐசக் அஸிமாவ் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹25
Air Pressure ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹5