யுரேகா கல்வி இயக்கம்

மண் மணம் வீசும் மக்களின் விடுகதைகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹30
படிப்பும் இனிக்கும் (செயல்முறை கையேடு) ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹20
குட்டிக்கரடியும் அணிலும் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹25
சின்ன சின்ன பத்திகள்... சிங்கார பத்திகள்... ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹25
உயிர்க்கவிதைகள் (படக்கவிதைகள்) ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹25
தேன் துளிகள் (செயல்முறை கையேடு) ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹15
மொட்டுக்கள் (செயல்முறை கையேடு) ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹15
ஆசை தோசை அப்பளம் வடை... ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹15
படமும் பெயரும் - தமிழ் எழுத்துகளின் அறிமுகம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹30
Number Puzzles ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹5
Geometry Games And Puzzles ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹5
கணிதக் கனிகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹20
Exciting Maths Puzzles ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹40
கணக்கில் கொண்டாட்டம் (கணித செயல்பாட்டுக் கையேடு) ஆசிரியர்: ரவிசங்கர் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹100
எண்கள் பிறந்த கதை ஆசிரியர்: ரவிசங்கர் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹10
குழந்தைகள் உலகம் உள்ளே... வெளியே... ஆசிரியர்: மு.முருகேஷ் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹40
Talking Sides ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹120
245 Village ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹120
Health For All Now ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹120
டாக்டர் இல்லாத பெண்களுக்கு: பெண்களுக்கான ஓர் ஆரோக்கிய வழிகாட்டி (தொகுதி - 1) ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹200