யுரேகா கல்வி இயக்கம்

ரோஸா பார்க்ஸ் ஆசிரியர்: அனுமிதா பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹5
சூரியனை விழுங்கிய முதலை (ரஷ்யக் கதை) ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹5
டிரிங்..டிரிங்..டிரிங்.. ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹5
விடியாத இரவு ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹5
வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் ஆசிரியர்: லட்சுமி விஸ்வநாதன் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹5
ராட்ச்சசனும் குள்ளனும் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹10
மிக்சர் வண்டி ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹10
பதிமூணில் ஒண்ணு ஆசிரியர்: ச.தமிழ்ச்செல்வன் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹15
பள்ளி மறுதிறப்பு ஆசிரியர்: சுப்ரபாரதி மணியன் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹15
காந்தியும் குமரேசனும் மற்றும் கதைகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹15
சுண்டெலிராசன் கதை ஆசிரியர்: ஈஸ்வர சந்தானமூர்த்தி பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹15
சச்சிபாபா கதைகள் நாட்டு சகோதரர்கள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹15
புலம்பல் யாத்திரை ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹15
காட்டுக்குள்ளே பாட்டுப்போட்டி ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹15
எமலோகத்தில் திருமரணம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹15
மரத்தால் திருந்திய மன்னர் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹15
மலையிலிருந்து கதை அருவி ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹30
மீசை அய்யா (படக்கதை) ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹30
கொஞ்சம் வேலை நிறைய சம்பளம் ஆசிரியர்: மு.முருகேஷ் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹30
டவுனுக்கு போன குருவி ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹75