யுரேகா கல்வி இயக்கம்

உலகம் உருவான கதை: பெருவெடிப்பிலிருந்து பூமியின் பிறப்புவரை ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹10
மண்ணைப் பற்றி அறிவோம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹10
பூமியின் வடிவத்தை எவ்வாறு கண்டறிந்தோம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹10
வியக்க வைக்கும் குகைகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹20
காற்றுக் கொட்டகை ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹15
இது நம்ம ஆளு: சிம்பன்சீக்களின் வாழ்க்கை முறை ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹25
யுரேகா 35 அறிவியல் பரிசோதனைகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹50
ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹35
பிரமிடுகள்: ஒரு மர்மமான அறிவியல் புதிர் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹50
யுரேகா 100 அறிவியல் பரிசோதனைகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹200
அதிசய அன்னப் பறவை ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹5
ஆகாசப்பறவை ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹5
கார்ட்டூன் வரையலாம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹5
கார்ட்டூன் அறிமுகம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹5
ஹைக்கூ குழந்தைகள் ஆசிரியர்: மு.முருகேஷ் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹5
கடைக்குட்டி ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹5
புதையல் - முல்லா கதைகள் ஆசிரியர்: சஃபி பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹25
பெரிய வயிறு குருவி ஆசிரியர்: பாரதி முருகன் பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹5
ரோஸா பார்க்ஸ் ஆசிரியர்: அனுமிதா பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹5
சூரியனை விழுங்கிய முதலை (ரஷ்யக் கதை) ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யுரேகா கல்வி இயக்கம் ₹5