லியோ பப்ளிகேஷன்ஸ்

போகர் 7000 : சப்தகாண்டம் ஒரு பார்வை ஆசிரியர்: எஸ். சந்திரசேகர் பதிப்பகம்: லியோ பப்ளிகேஷன்ஸ் $6
சித்தர்கள் பிரபஞ்சம் ஆசிரியர்: எஸ். சந்திரசேகர் பதிப்பகம்: லியோ பப்ளிகேஷன்ஸ் $2.25
நன்றியுணர்வு ஆசிரியர்: மு.ஆ.சிவகுமார் பதிப்பகம்: லியோ பப்ளிகேஷன்ஸ் $2.25
அசைவ சமையல் வகைகள் ஆசிரியர்: காந்திமதி பதிப்பகம்: லியோ பப்ளிகேஷன்ஸ் $2
ஔவையார் (சமுதாயத் தொண்டு உலகளாவிய பார்வை) ஆசிரியர்: கு.இராமு பதிப்பகம்: லியோ பப்ளிகேஷன்ஸ் $2
என் வாழ்வின் பணி ஆசிரியர்: சுவாமி விவேகானந்தர் பதிப்பகம்: லியோ பப்ளிகேஷன்ஸ் $2.75
கனவுத் தொட்டில் ஆசிரியர்: வித்யாசாகர் பதிப்பகம்: லியோ பப்ளிகேஷன்ஸ் $2.25
சாமி வணக்கமுங்க ஆசிரியர்: வித்யாசாகர் பதிப்பகம்: லியோ பப்ளிகேஷன்ஸ் $2.25
அம்மன் ஸ்தலங்கள் ஆசிரியர்: எம்.பி. அழகியநாதன் பதிப்பகம்: லியோ பப்ளிகேஷன்ஸ் $1.5
அம்மன் ஸ்தலங்கள் ஆசிரியர்: எம்.பி. அழகியநாதன் பதிப்பகம்: லியோ பப்ளிகேஷன்ஸ் $1.75
புகழ் பெற்ற முருகன் ஸ்தலங்கள் ஆசிரியர்: பி.ஆர்.அழகன் பதிப்பகம்: லியோ பப்ளிகேஷன்ஸ் $1.5
கந்தர் அலங்காரம் ஆசிரியர்: கு.இராமு பதிப்பகம்: லியோ பப்ளிகேஷன்ஸ் $3
பகவத் கீதை ஆசிரியர்: ஆர்.கே.கோவிந்தாச்சாரி பதிப்பகம்: லியோ பப்ளிகேஷன்ஸ் $2
திருப்புகழ் ஆசிரியர்: நாஞ்சில் ஸ்ரீவிஷ்ணு பதிப்பகம்: லியோ பப்ளிகேஷன்ஸ் $2.5
சுந்தரகாண்டம் ஆசிரியர்: ஆர்.கே.கோவிந்தாச்சாரி பதிப்பகம்: லியோ பப்ளிகேஷன்ஸ் $1.5
பிரகாசமான வாழ்க்கைக்கு பிரதோஷ வழிபாடு ஆசிரியர்: எம்.பி. அழகியநாதன் பதிப்பகம்: லியோ பப்ளிகேஷன்ஸ் $1
ஷீரடி பாபா ஆசிரியர்: சி.எஸ்.தேவநாதன் பதிப்பகம்: லியோ பப்ளிகேஷன்ஸ் $3.25
பயன் தரும் பஞ்சபூத தலமும் பரிகாரமும் ஆசிரியர்: கு.இராமு பதிப்பகம்: லியோ பப்ளிகேஷன்ஸ் $2.75
திருக்கீதை உரை ஆசிரியர்: மு.இளங்கண்ணன் பதிப்பகம்: லியோ பப்ளிகேஷன்ஸ் $1.75