ஜீவா படைப்பகம்

மண்வாசனை ஆசிரியர்: ஜ.பாரத் பதிப்பகம்: ஜீவா படைப்பகம் $6.5
மெய்நிகர் ஆசிரியர்: அகில் குமார் பதிப்பகம்: ஜீவா படைப்பகம் $4.5
எனும்போதும் உனக்கு நன்றி ஆசிரியர்: விஷால் ராஜா பதிப்பகம்: ஜீவா படைப்பகம் $4.25
ஊருக்கு செல்லும் வழி ஆசிரியர்: கார்த்திக் புகழேந்தி பதிப்பகம்: ஜீவா படைப்பகம் $3.25
ஆரஞ்சு முட்டாய் ஆசிரியர்: கார்த்திக் புகழேந்தி பதிப்பகம்: ஜீவா படைப்பகம் $6.5
யாசகம் ஆசிரியர்: எம்.எம்.தீன் பதிப்பகம்: ஜீவா படைப்பகம் $9.5
குறுக்குத்துறை ரகசியங்கள் ஆசிரியர்: நெல்லை கண்ணன் பதிப்பகம்: ஜீவா படைப்பகம் $4.5
வேர் பிடித்த விளை நிலங்கள் ஆசிரியர்: ஜோ டி குருஸ் பதிப்பகம்: ஜீவா படைப்பகம் $10.5
அலுவலகக் கதைகள் ஆசிரியர்: சோமசுந்தரம் பதிப்பகம்: ஜீவா படைப்பகம் $5
கவிதைகள் அவதாரம் ஆசிரியர்: சதுரா பதிப்பகம்: ஜீவா படைப்பகம் $6.5
நினைவுகளின் பேரலைகள் ஆசிரியர்: சோமசுந்தரம் பதிப்பகம்: ஜீவா படைப்பகம் $5.75
கடலும் மகனும் ஆசிரியர்: சரவணன் சந்திரன் பதிப்பகம்: ஜீவா படைப்பகம் $10.75
குறுக்குத்துறை ரகசியங்கள் ( இருபாகங்களும் ) ஆசிரியர்: நெல்லை கண்ணன் பதிப்பகம்: ஜீவா படைப்பகம் $8.75
பாளையங்கோட்டை நினைவலைகள் ஆசிரியர்: ப.இசக்கிராஜன் பதிப்பகம்: ஜீவா படைப்பகம் $9.5
கால் விலங்கு ஆசிரியர்: உஷாதீபன் பதிப்பகம்: ஜீவா படைப்பகம் $3.25
இண்டமுள்ளு ஆசிரியர்: அரசன் பதிப்பகம்: ஜீவா படைப்பகம் $8.75
அவளும் நானும் அலையும் கடலும்... ஆசிரியர்: கார்த்திக் புகழேந்தி பதிப்பகம்: ஜீவா படைப்பகம் $5.75
கொரங்கி ஆசிரியர்: மு.வெங்கடேஷ் பதிப்பகம்: ஜீவா படைப்பகம் $6
45 டிகிரி செல்சியஸ் பா ஆசிரியர்: சாரா பதிப்பகம்: ஜீவா படைப்பகம் $3.5
தாயார் சன்னதி ஆசிரியர்: சுகா பதிப்பகம்: ஜீவா படைப்பகம் $8.75