படி வெளியீடு

என்னைச் செதுக்கும் சிறு உளி ஆசிரியர்: பிரசன்னா வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: படி வெளியீடு $3
கட்டுக்கழுத்தி ஆசிரியர்: எல்.திருநாவுக்கரசு பதிப்பகம்: படி வெளியீடு $5.25
உயிர்த்தெழுதலின் கடவுச்சொல் ஆசிரியர்: தமிழ்மணவாளன் பதிப்பகம்: படி வெளியீடு $3
நீங்கள் உங்களைப்போலில்லை ஆசிரியர்: உமா மோகன் பதிப்பகம்: படி வெளியீடு $4.75
மதுரைக் கதைகள் ஆசிரியர்: நர்சிம் பதிப்பகம்: படி வெளியீடு $8.75
ஆலமரத்துப் பறவைகள் ஆசிரியர்: உதயகுமார் பதிப்பகம்: படி வெளியீடு $13