பெரிகாம் பதிப்பகம்

நிலம் உங்கள் எதிர்காலம் ஆசிரியர்: சா.மு.பரஞ்சோதி பாண்டியன் பதிப்பகம்: பெரிகாம் பதிப்பகம் $22.5
தொழில் செய்ய விரும்பு ஆசிரியர்: இராம்குமார் சிங்காரம் பதிப்பகம்: பெரிகாம் பதிப்பகம் $3.5
தொழிலாளி டூ முதலாளி ஆசிரியர்: இராம்குமார் சிங்காரம் பதிப்பகம்: பெரிகாம் பதிப்பகம் $3.5
You Can be an Entrepreneur anywhere ஆசிரியர்: ரெஜி கிறிஸ்டோபர் பதிப்பகம்: பெரிகாம் பதிப்பகம் $6.5
செலவைக் குறைங்க சார்! ஆசிரியர்: இராம்குமார் சிங்காரம் பதிப்பகம்: பெரிகாம் பதிப்பகம் $3
Hi! Manager Get the best from your team ஆசிரியர்: ரெஜி கிறிஸ்டோபர் பதிப்பகம்: பெரிகாம் பதிப்பகம் $7.5
படிப்பது இனிமையே! ஆசிரியர்: மு.வாசு பதிப்பகம்: பெரிகாம் பதிப்பகம் $5
அனுபவ சித்த வைத்தியம் ஆசிரியர்: மு.வாசு பதிப்பகம்: பெரிகாம் பதிப்பகம் $3.5
சிந்தனைத் துளிகள் ஆசிரியர்: மு.வாசு பதிப்பகம்: பெரிகாம் பதிப்பகம் $2.75
தகவல் களஞ்சியம் ஆசிரியர்: மு.வாசு பதிப்பகம்: பெரிகாம் பதிப்பகம் $3.25
டேலி (5.4 முதல் 9 வரை) ஆசிரியர்: வத்தலகுண்டு வி.முருகேசன் பதிப்பகம்: பெரிகாம் பதிப்பகம் $13
ஃப்ளாஷ் ஆசிரியர்: த.பிரகாஷ் பதிப்பகம்: பெரிகாம் பதிப்பகம் $5.75
உணவகத் தொழில் ஆசிரியர்: வ.மணிமாறன் பதிப்பகம்: பெரிகாம் பதிப்பகம் $3.25