நிவேதிதா பதிப்பகம்

ஒரு வழிப்போக்கனின் சிந்தனை ஆசிரியர்: புலவர் புலமைப்பித்தன் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $2.25
கும்மிருட்டு ஆசிரியர்: ராசி அழகப்பன் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $1.5
மழைத்தேன் ஆசிரியர்: ராசி அழகப்பன் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $1.5
ஆகாசம் நீல நிறம் ஆசிரியர்: விக்ரமாதித்யன் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $1.5
சாமக்கொடை ஆசிரியர்: வித்யாஷங்கர் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $1.75
பெயரிடுதல் ஆசிரியர்: கீர்த்தி பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $1.5
எதுவாகவும் இருப்பதில்லை அது ஆசிரியர்: கீர்த்தி பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $1.75
கடல் நுரைப்பூக்கள் ஆசிரியர்: கவிஞர் தமிழ்தாசன் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $3
சூரியக் கதிர்கள் ஆசிரியர்: கவிஞர் தமிழ்தாசன் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $5.25
திறந்திடு சீஸேம் ஆசிரியர்: எஸ்.ஷங்கரநாராயணன் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $1.75
அத்திபூத்தி மின்மினி ஆசிரியர்: ந.நன்மாறன் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $1.5
வழி தொலைத்த பரிசல்கள் ஆசிரியர்: எஸ்.விஜயன் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $2.25
நிலவின் புன்னகை ஆசிரியர்: மயிலாடுதுறை இளையபாரதி பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $1.75
பொழுதில் பூத்த மலர்கள் ஆசிரியர்: பிரகாசம் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $1.5
பூட்டிய அறையில் உறங்கும் தனிமை ஆசிரியர்: நரன் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $1.75
குறுநகை ஆசிரியர்: நரன் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $2.25
நிழலின் கனம் ஆசிரியர்: தீபம் முத்து பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $2.25
காகிதத்தால் செய்த கவிதைகள் ஆசிரியர்: தீபம் முத்து பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $2.75
மெளனப்பிழைகள் ஆசிரியர்: தீபம் முத்து பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $3
பள்ளத்தாக்குகளுக்குக் கீழேயும் சில சிகரங்கள் ஆசிரியர்: அமீர் அப்பாஸ் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $1.75