நிவேதிதா பதிப்பகம்

அணில் கடித்த கொய்யா ஆசிரியர்: கன்னிக்கோயில் இராஜா பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $4.5
சிறுவர்களுக்கான உரத்த சிந்தனைக் கதைகள் ஆசிரியர்: மு.அப்பாஸ் மந்திரி பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $4.75
புற்றில் உறையும் பாம்பு ஆசிரியர்: வே.சபாநாயகம் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $5.5
ஒரு நிமிடக் கதைகள் ஆசிரியர்: கீர்த்தி பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $4
தீர்க்க ரேகைகள் ஆசிரியர்: நரசய்யா பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $5.25
மூவர் தேவாரம் புதிய பார்வை ஆசிரியர்: ந.சுப்பு ரெட்டியார் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $3
இந்து சமயம் ஒரு ஞானக்களஞ்சியம் ஆசிரியர்: ப.முத்துக்குமார சுவாமி பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $6
கடலோடி ஆசிரியர்: நரசய்யா பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $6.5
பித்தனின் பித்தளை மொழிகள் ஆசிரியர்: ஆர்.சி.சம்பத் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $3.5
அறிஞர் இங்கர்சாலின் இனிய கருத்துகள் ஆசிரியர்: எஸ்.கமலா கந்தசாமி பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $2.25
அறிஞர் அண்ணாவின் வாழ்வியல் சிந்தனைகள் ஆசிரியர்: எஸ்.கமலா கந்தசாமி பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $2.75
சிறுவர் சிறுமியர்களுக்கான பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் ஆசிரியர்: எஸ்.கமலா கந்தசாமி பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $4.75
சரித்திரம் படைத்த சாதனை நாயகர்கள் ஆசிரியர்: ஷிவா பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $6.5
வள்ளுவரின் வாழ்வியல் சிந்தனைகள் ஆசிரியர்: ந.சுப்பு ரெட்டியார் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $2.75
ஓஷோ தமிழ் ஹைக்கூவில் புரிதல் ஆசிரியர்: R.செல்லம்மாள் கண்ணன் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $1.5
அயல் மகரந்தம் ஆசிரியர்: கோ.திருமுருகன் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $1.5
பல்சுவை விருந்து ஆசிரியர்: ந.சுப்பு ரெட்டியார் பதிப்பகம்: நிவேதிதா பதிப்பகம் $3