ஜீவா பதிப்பகம்

புதிய ஒளி ( நாடகங்கள்) ஆசிரியர்: கி. பார்த்திபராஜா பதிப்பகம்: ஜீவா பதிப்பகம் $3.25
படித்தேன் ஆசிரியர்: கி. பார்த்திபராஜா பதிப்பகம்: ஜீவா பதிப்பகம் $4.5
கவிதை முதல் கம்பன் வரை ஆசிரியர்: கி. பார்த்திபராஜா பதிப்பகம்: ஜீவா பதிப்பகம் $2.75
பண்டைக்கால இந்தியா ஆசிரியர்: எஸ்.ஏ.டாங்கே பதிப்பகம்: ஜீவா பதிப்பகம் $7.75
பல்லவர் வரலாறு ஆசிரியர்: மா.இராசமாணிக்கனார் பதிப்பகம்: ஜீவா பதிப்பகம் $8.75
காலத்தை வென்ற கலாம் ஆசிரியர்: அய்யனு கந்தசாமி பதிப்பகம்: ஜீவா பதிப்பகம் $0
அறிஞர் திலகம் அப்துல் கலாம் ஆசிரியர்: குடந்தை பாலு பதிப்பகம்: ஜீவா பதிப்பகம் $0
மாநகராட்சி நகரட்சிச் சட்டங்கள் ஆசிரியர்: சோ. சேசாசலம் பதிப்பகம்: ஜீவா பதிப்பகம் $10
நற்றிணை பகுதி 2 ஆசிரியர்: புலியூர் கேசிகன் பதிப்பகம்: ஜீவா பதிப்பகம் $10.75
தமிழகம் ஊரும் பேரும் ஆசிரியர்: ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை பதிப்பகம்: ஜீவா பதிப்பகம் $7.75
கட்சி அரசியலும் கவியரசு கண்ணதாசனும் ஆசிரியர்: கே.ஜீவபாரதி பதிப்பகம்: ஜீவா பதிப்பகம் $1
ஜெயகாந்தன் ஆசிரியர்: கே.ஜீவபாரதி பதிப்பகம்: ஜீவா பதிப்பகம் $1
ஆர்.நல்லகண்ணு ஆசிரியர்: கே.ஜீவபாரதி பதிப்பகம்: ஜீவா பதிப்பகம் $1.5
வீரன் எட்டப்பன் ஆசிரியர்: கே.ஜீவபாரதி பதிப்பகம்: ஜீவா பதிப்பகம் $1
வந்தே மாதரம் வந்த கதை ஆசிரியர்: கே.ஜீவபாரதி பதிப்பகம்: ஜீவா பதிப்பகம் $1
காந்திஜி - நேதாஜி கடிதத் தொடர்புகள் ஆசிரியர்: கே.ஜீவபாரதி பதிப்பகம்: ஜீவா பதிப்பகம் $4
சமுதாய பார்வையில் மணிமேகலை ஆசிரியர்: கே.ஜீவபாரதி பதிப்பகம்: ஜீவா பதிப்பகம் $4.75
உலகப்பன் காலமும் கவிதையும் ஆசிரியர்: கே.ஜீவபாரதி பதிப்பகம்: ஜீவா பதிப்பகம் $8.75
ஜீவா பார்வையில் அறிஞர்களும் கவிஞர்களும் ஆசிரியர்: கே.ஜீவபாரதி பதிப்பகம்: ஜீவா பதிப்பகம் $7.75
ஜீவா பார்வையில் கலை இலக்கியம் ஆசிரியர்: கே.ஜீவபாரதி பதிப்பகம்: ஜீவா பதிப்பகம் $6.5