அன்னம் - அகரம்

நுரைகளின் குரல்கள் ஆசிரியர்: ஆர். நிலா பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $0
பண்பாட்டுப் பொருண்மைகள்: நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வுகள் ஆசிரியர்: மா.சுந்தரபாண்டியன் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $0
ஆடலரசன் ஹைகூக்கள் ஆசிரியர்: வெ.சுந்தரராஜ் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $0
கால கால யுத்தம் ஆசிரியர்: சூரியதாஸ் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $0.75
உமர் கய்யாம் பாடல் ஆசிரியர்: உ.வே.சாமிநாத ஐயர் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $1
ஊசிகள் ஆசிரியர்: மீரா பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $1.5
மழைத்தூறலும் முதல் காதலும் ஆசிரியர்: அருணாசுந்தரராஜன் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $1.5
வா இந்தப் பக்கம் ஆசிரியர்: மீரா பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $1.5
முன்றும் ஆறும் ஆசிரியர்: மீரா பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $1.5
தமிழ் இலக்கிய விமர்சகர்கள் ஆசிரியர்: பாலா பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $1.5
எதிர்காலத் தமிழ்க்கவிதை ஆசிரியர்: மீரா பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $1.5
வலி அறுப்பு ஆசிரியர்: மு.இராமசுவாமி பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $1.5
சிமெண்ட் மனிதர்கள் ஆசிரியர்: இளம்பாரதி பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $1.75
களத்து மேட்டிலிருந்து ஆசிரியர்: இளம்பாரதி பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $1.75
மீறல் ஆசிரியர்: புவியரசு பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $1.75
குக்கூ ஆசிரியர்: மீரா பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $1.75
கோடைகாலக் குறிப்புகள் ஆசிரியர்: சுகுமாரன் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $1.75
சண்டால பிக்குணி ஆசிரியர்: குமாரன் ஆசான் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $1.75
படைப்பு மனம் ஆசிரியர்: சுப்ரபாரதி மணியன் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $1.75
ஹெலன் சீக்சூ ஆசிரியர்: முனைவர் க.பஞ்சாங்கம் பதிப்பகம்: அன்னம் - அகரம் $2