தமிழினி

ஆந்திர நாட்டார் ஆசிரியர்: வழக்காற்றியல் பதிப்பகம்: தமிழினி $0
பண்டைய இந்திய வரலாறும் சமூகமும் ஆசிரியர்: ரொமிலா தாப்பர் பதிப்பகம்: தமிழினி $0
கலையாடி ஆசிரியர்: சயந்தன் பதிப்பகம்: தமிழினி $0
மேலே சில பறவைகள் ஆசிரியர்: கால சுப்ரமணியம் பதிப்பகம்: தமிழினி $0
கோபயாஷி அதி உன்னதத் திரைக்கலைஞன் ஆசிரியர்: எஸ்.ஆனந்த் பதிப்பகம்: தமிழினி $0
காட்டின் பாடல் ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $0.75
மீனுக்குள் கடல் ஆசிரியர்: பாடசாரி பதிப்பகம்: தமிழினி $0.75
விண்ணளவு பூமி ஆசிரியர்: தேவதேவன் பதிப்பகம்: தமிழினி $1
கற்பாவை ஆசிரியர்: உமா மகேஷ்வரி பதிப்பகம்: தமிழினி $1
இடம் பெயர்ந்த கடல் ஆசிரியர்: க. மோகனரங்கன் பதிப்பகம்: தமிழினி $1.5
மெசியாவின் காயங்கள் ஆசிரியர்: ஜெ பிரான்சிஸ் கிருபா பதிப்பகம்: தமிழினி $1.5
ரூஸோ ஆசிரியர்: இரா.குப்புசாமி பதிப்பகம்: தமிழினி $1.5
இயற்கையை அறிதல் ஆசிரியர்: ஜெயமோகன் பதிப்பகம்: தமிழினி $1.75
விரும்பியதெல்லாம் ஆசிரியர்: தேவதேவன் பதிப்பகம்: தமிழினி $1.75
வேத சாட்சி தேவ சகாயம் பிள்ளை வரலாறு ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: தமிழினி $1.75
வார்த்தைப் பாடு ஆசிரியர்: அசதா பதிப்பகம்: தமிழினி $1.75
மீண்டெழுதலின் ரகசியம் ஆசிரியர்: சுகந்தி சுப்பிரமணியம் பதிப்பகம்: தமிழினி $2
விடிந்தும் விடியா பொழுதும் ஆசிரியர்: தேவதேவன் பதிப்பகம்: தமிழினி $2
நீடுஷா ஆசிரியர்: இரா.குப்புசாமி பதிப்பகம்: தமிழினி $2
‘ஆகோள் பூசலும் பெருங்கற்கால நாகரீகமும்’ ஆசிரியர்: ராஜ் கௌதமன் பதிப்பகம்: தமிழினி $2