தமிழினி

கொங்குதேர் வாழ்க்கை 2 ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹990
கொற்றவை ஆசிரியர்: ஜெயமோகன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹650
ஆதிரை ஆசிரியர்: சயந்தன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹580
மனைமாட்சி ஆசிரியர்: எம்.கோபாலகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹580
நாஞ்சில் நாடன் கதைகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி ₹580
ஆழி சூழ் உலகு ஆசிரியர்: ஜோ டி குருஸ் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹550
அமெரிக்க தேசி ஆசிரியர்: அருண் நரசிம்மன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹550
கவிதைத் திறனாய்வு வரலாறு ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹550
ஆழ்சூழ் உலகு ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி ₹550
பின் தொடரும் நிழலின் குரல் ஆசிரியர்: ஜெயமோகன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹500
அ முத்துலிங்கம் கதைகள் ஆசிரியர்: அ. முத்துலிங்கம் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹500
வந்தாரங்குடி ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹500
காடு ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி ₹490
கொற்றவை ஆசிரியர்: ஜெயமோகன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹480
அழகிய மரம் ஆசிரியர்: தரம்பால் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹480
நாஞ்சில் நாடன் கதைகள் ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹450
திரைப்பட மேதைகள் ஆசிரியர்: எஸ்.ஆனந்த் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹450
நடுநாட்டுச் சொல்லகராதி ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹440
காவல் கோட்டம் ஆசிரியர்: சு.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹440