தமிழினி

அஞ்சலை ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $15
கொற்றவை ஆசிரியர்: ஜெயமோகன் பதிப்பகம்: தமிழினி $28
அமீலா ஆசிரியர்: ப.தெய்வீகன் பதிப்பகம்: தமிழினி $5.75
வாகனை ஆசிரியர்: அரு.மருததுரை பதிப்பகம்: தமிழினி $6.5
மெய்நிகர் ஆசிரியர்: மோகன ரவிச்சந்திரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $5.75
தீர்த்த யாத்திரை ஆசிரியர்: எம்.கோபால கிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: தமிழினி $7.5
கவிதையின் மெய்மை நவீன கவிதைகளும் கவிஞர்களும் ஆசிரியர்: மோகன ரவிச்சந்திரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $5.25
நினைவரவம் ஆசிரியர்: பாதசாரி பதிப்பகம்: தமிழினி $5.75
வெறுங்கால் பாதை ஆசிரியர்: போகன் சங்கர் பதிப்பகம்: தமிழினி $5.5
நிழல் இலா ஒளி ஆசிரியர்: பாதசாரி பதிப்பகம்: தமிழினி $6.5
அக நதி ஆசிரியர்: பாதசாரி பதிப்பகம்: தமிழினி $4
நெல்சன் மண்டேலா ஆசிரியர்: த.கண்ணன் பதிப்பகம்: தமிழினி $4
காலம் உறைந்த சட்டகம் ஆசிரியர்: தமிழ்நதி பதிப்பகம்: தமிழினி $8.75
ஆட்டத்தின் ஐந்து விதிகள் ஆசிரியர்: ஜா.ராஜகோபாலன் பதிப்பகம்: தமிழினி $4.5
மொழிக்கொள்கை ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: தமிழினி $13
பரிதாப எழுத்தாளர் திருவாளர் பரதேசியர் பண்டித புராணம் ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: தமிழினி $8.25
அப்பாலுக்கு அப்பால் ஆசிரியர்: க.ரத்னம் பதிப்பகம்: தமிழினி $4.5
21 ஆவது அம்சம் ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: தமிழினி $4.75
சிறகுகள் முளைத்தது ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: தமிழினி $6.5
காலத்தின் முடிவுக்காக ஒலித்த இசை ஆசிரியர்: ரா.கிரிதரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $7