தமிழினி

கானலம் பெருந்துறை ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹130
சுண்ணாம்பு கேட்ட இசக்கி ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹85
கர்ப்பமாய் பெற்ற கன்னிகள் ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹75
நாஞ்சில் நாடன் கதைகள் ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹450
சூடிய பூ சூடற்க ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹140
ஒரு துளி துயரம் ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹100
பூமிக்குள் ஓடுகிறது நதி ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹120
இடம் பெயர்ந்த கடல் ஆசிரியர்: க. மோகனரங்கன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹35
மார்க்சிய மெய்யியல் ஆசிரியர்: ராஜேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹350
தேவதேவன் கவிதைகள் ஆசிரியர்: தேவதேவன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹390
காமக் கடும்புனல் ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹100
வலியோடு முறியும் மின்னல் ஆசிரியர்: ஜெ பிரான்சிஸ் கிருபா பதிப்பகம்: தமிழினி ₹50
முகவீதி ஆசிரியர்: ராஜ சுந்தரராஜன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹70
மெசியாவின் காயங்கள் ஆசிரியர்: ஜெ பிரான்சிஸ் கிருபா பதிப்பகம்: தமிழினி ₹35
மீண்டெழுதலின் ரகசியம் ஆசிரியர்: சுகந்தி சுப்பிரமணியம் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹45
விண்ணளவு பூமி ஆசிரியர்: தேவதேவன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹25
கற்பாவை ஆசிரியர்: உமா மகேஷ்வரி பதிப்பகம்: தமிழினி ₹25
காட்டின் பாடல் ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹15
விரும்பியதெல்லாம் ஆசிரியர்: தேவதேவன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹40
காற்றுகளின் குரல் ஆசிரியர்: ஸ்ரீரங்கம் வி மோகனரங்கன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹55