தமிழினி

மண்புழுக்கள் ஆசிரியர்: சீ.முத்துசாமி பதிப்பகம்: தமிழினி $4
லண்டனில் சிலுவைராஜ் ஆசிரியர்: ராஜ் கௌதமன் பதிப்பகம்: தமிழினி $4
ஏதுமற்ற நிலையில் ஆசிரியர்: ஜே.கிருஷ்ணமூர்த்தி பதிப்பகம்: தமிழினி $4
துயரங்கள் முடிவுற ஆசிரியர்: ஜே.கிருஷ்ணமூர்த்தி பதிப்பகம்: தமிழினி $7.5
எழுதும் கலை ஆசிரியர்: ஜெயமோகன் பதிப்பகம்: தமிழினி $3
கானலம் பெருந்துறை ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: தமிழினி $5.75
சுண்ணாம்பு கேட்ட இசக்கி ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: தமிழினி $3.75
கர்ப்பமாய் பெற்ற கன்னிகள் ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: தமிழினி $3.25
நாஞ்சில் நாடன் கதைகள் ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: தமிழினி $19.5
சூடிய பூ சூடற்க ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: தமிழினி $6
ஒரு துளி துயரம் ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி $4.5
பூமிக்குள் ஓடுகிறது நதி ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி $5.25
இடம் பெயர்ந்த கடல் ஆசிரியர்: க. மோகனரங்கன் பதிப்பகம்: தமிழினி $1.5
மார்க்சிய மெய்யியல் ஆசிரியர்: ராஜேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: தமிழினி $15
தேவதேவன் கவிதைகள் ஆசிரியர்: தேவதேவன் பதிப்பகம்: தமிழினி $16.75
காமக் கடும்புனல் ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $4.5
வலியோடு முறியும் மின்னல் ஆசிரியர்: ஜெ பிரான்சிஸ் கிருபா பதிப்பகம்: தமிழினி $2.25
முகவீதி ஆசிரியர்: ராஜ சுந்தரராஜன் பதிப்பகம்: தமிழினி $3
மெசியாவின் காயங்கள் ஆசிரியர்: ஜெ பிரான்சிஸ் கிருபா பதிப்பகம்: தமிழினி $1.5
மீண்டெழுதலின் ரகசியம் ஆசிரியர்: சுகந்தி சுப்பிரமணியம் பதிப்பகம்: தமிழினி $2