தமிழினி

காடு ஆசிரியர்: ஜெயமோகன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹420
பின் தொடரும் நிழலின் குரல் ஆசிரியர்: ஜெயமோகன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹500
கொற்றவை ஆசிரியர்: ஜெயமோகன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹480
எழுதித் தீராப் பக்கங்கள் ஆசிரியர்: செல்வம் அருளானந்தம் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹200
ரத்த உறவு ஆசிரியர்: யூமா வாசுகி பதிப்பகம்: தமிழினி ₹140
சிலுவைராஜ் சரித்திரம் ஆசிரியர்: ராஜ் கௌதமன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹260
காலச் சுமை ஆசிரியர்: ராஜ் கௌதமன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹160
அறிவும் நம்பிக்கையும் ஆசிரியர்: ஸ்ரீரங்கம் வி மோகனரங்கன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹70
காதலின் துயரம் கதே ஆசிரியர்: எம். கோபாலகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹60
யாரும் யாருடனும் இல்லை ஆசிரியர்: உமா மகேஷ்வரி பதிப்பகம்: தமிழினி ₹130
இருபது வருஷங்கள் ஆசிரியர்: எம்.எஸ்.கல்யாணசுந்தரம் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹60
அஞ்சலை ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹300
நெடுஞ்சாலை ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹360
நிலம் எனும் நல்லாள் ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹160
ஆறா வடு ஆசிரியர்: சயந்தன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹140
மண்புழுக்கள் ஆசிரியர்: சீ.முத்துசாமி பதிப்பகம்: தமிழினி ₹90
லண்டனில் சிலுவைராஜ் ஆசிரியர்: ராஜ் கௌதமன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹90
ஏதுமற்ற நிலையில் ஆசிரியர்: ஜே.கிருஷ்ணமூர்த்தி பதிப்பகம்: தமிழினி ₹90
துயரங்கள் முடிவுற ஆசிரியர்: ஜே.கிருஷ்ணமூர்த்தி பதிப்பகம்: தமிழினி ₹170
எழுதும் கலை ஆசிரியர்: ஜெயமோகன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹70