தமிழினி

வானியல் விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர்: சி ஜெயபாரதன் பதிப்பகம்: தமிழினி $3.25
பரிணாமத்தின் பாதை ஆசிரியர்: டேவிட் அட்டன்பரோ பதிப்பகம்: தமிழினி $6
குவாண்டம் கணினி ஆசிரியர்: வெங்கட்ரமணன் பதிப்பகம்: தமிழினி $2.75
காலமே வெளி ஆசிரியர்: கால சுப்ரமணியம் பதிப்பகம்: தமிழினி $4.5
காடு ஆசிரியர்: ஜெயமோகன் பதிப்பகம்: தமிழினி $18
பின் தொடரும் நிழலின் குரல் ஆசிரியர்: ஜெயமோகன் பதிப்பகம்: தமிழினி $21.5
கொற்றவை ஆசிரியர்: ஜெயமோகன் பதிப்பகம்: தமிழினி $20.75
எழுதித் தீராப் பக்கங்கள் ஆசிரியர்: செல்வம் அருளானந்தம் பதிப்பகம்: தமிழினி $8.75
ரத்த உறவு ஆசிரியர்: யூமா வாசுகி பதிப்பகம்: தமிழினி $6
சிலுவைராஜ் சரித்திரம் ஆசிரியர்: ராஜ் கௌதமன் பதிப்பகம்: தமிழினி $11.25
காலச் சுமை ஆசிரியர்: ராஜ் கௌதமன் பதிப்பகம்: தமிழினி $7
அறிவும் நம்பிக்கையும் ஆசிரியர்: ஸ்ரீரங்கம் வி மோகனரங்கன் பதிப்பகம்: தமிழினி $3
காதலின் துயரம் கதே ஆசிரியர்: எம். கோபாலகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: தமிழினி $2.75
யாரும் யாருடனும் இல்லை ஆசிரியர்: உமா மகேஷ்வரி பதிப்பகம்: தமிழினி $5.75
இருபது வருஷங்கள் ஆசிரியர்: எம்.எஸ்.கல்யாணசுந்தரம் பதிப்பகம்: தமிழினி $2.75
அஞ்சலை ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $13
நெடுஞ்சாலை ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $15.5
நிலம் எனும் நல்லாள் ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி $7
கன்னி ஆசிரியர்: ஜெ பிரான்சிஸ் கிருபா பதிப்பகம்: தமிழினி $18
ஆறா வடு ஆசிரியர்: சயந்தன் பதிப்பகம்: தமிழினி $6