தமிழினி

நெஞ்சோடு கிளத்தல் பாதசாரி ஆசிரியர்: தமிழினி பதிப்பகம்: தமிழினி ₹80
பகுத்தறிவின் மூடநம்பிக்கைகள் ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹150
சக்தியோகம் ஆசிரியர்: பி.பி.மார்ட்டின் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹140
எங்கே இருக்கிறாய் கேத்தரின்? ஆசிரியர்: மானசீகன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹150
கற்றாழைப்பச்சை ஆசிரியர்: குணா கந்தசாமி பதிப்பகம்: தமிழினி ₹180
குரோசாவா ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி ₹120
ஆறாவடு ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி ₹140
ஜென்குரு ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி ₹115
மொழி பூக்கும் நிலம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி ₹100
பதியம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி ₹210
கானகத்தின் குரல் ஆசிரியர்: ஜாக் லண்டன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹130
குரங்கு வளர்க்கும் பெண் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி ₹130
நரிக்குறவர் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி ₹190
காலிறங்கி பெய்யுமொரு கனமழை ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹60
நாஞ்சில் வட்டார வழக்கு சொல்லகராதி ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹65
இயற்கையை அறிதல் ஆசிரியர்: ஜெயமோகன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹40
வானியல் விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர்: சி ஜெயபாரதன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹75
பரிணாமத்தின் பாதை ஆசிரியர்: டேவிட் அட்டன்பரோ பதிப்பகம்: தமிழினி ₹140
குவாண்டம் கணினி ஆசிரியர்: வெங்கட்ரமணன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹60
காலமே வெளி ஆசிரியர்: கால சுப்ரமணியம் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹100