தமிழினி

பரிதாப எழுத்தாளர் திருவாளர் பரதேசியர் பண்டித புராணம் ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹190
21 ஆவது அம்சம் ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹110
பெண்கள் சமூகம் மதிப்பீடுகள் ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹240
சிறகுகள் முளைத்தது ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹150
இறைவன் கொடுத்த வரம் ஆசிரியர்: சுதர்சன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹240
தலித்தியம் நோக்கும் போக்கும் ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹160
வெறுங்கால் ஆசிரியர்: போகன் சங்கர் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹100
தாயுமானவள் ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹140
மிளிர்கொன்றை ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹60
நெல்சன் மண்டோலா ஆசிரியர்: த.கண்ணன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹65
மாயப் புன்னகை ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி ₹80
ஃபிராய்டு மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள் ஆசிரியர்: கால சுப்ரமணியம் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹50
இளம்பிறைக்குள் ஒரு பூர்ணிமை ஆசிரியர்: மானசீகன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹150
திராவிட அழகி ஆசிரியர்: வி.ஜெ.வஸந்த் செந்தில் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹80
எனக்குள் இருக்கும் ஒவ்வொன்றும் ஒரு பறவை ஆசிரியர்: மோகன ரவிச்சந்திரன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹80
விழி மூடிய வானம் ஆசிரியர்: கால சுப்ரமணியம் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹85
மனவிழிப்புநிலை ஆசிரியர்: அமலன் ஸ்டேன்ஸி பதிப்பகம்: தமிழினி ₹100
மெக்ஸிகன் ஆசிரியர்: ஜாக்லண்டன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹130
மகாநதி ஆசிரியர்: தேவதேவன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹60
திகிரி ஆசிரியர்: போகன் சங்கர் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹90