தமிழினி

மனைமாட்சி ஆசிரியர்: எம்.கோபாலகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹580
நீர்கொணர்ந்த நெடுங்கோன் ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹120
வாக்காளனாகிய நான்... ஆசிரியர்: மானசீகன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹170
சமூகப் பொறுப்புணர்வு ஆசிரியர்: ஜே.கிருஷ்ணமூர்த்தி பதிப்பகம்: தமிழினி ₹120
திரைக்கு வெளியே ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹80
திரையில் ஒளிர்ந்த கதைகள் ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹110
இன்றே இப்படம் கடைசி ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹90
நம்மை மகிழ்வித்த கலைஞர்கள் ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹90
திரையிசைத் தென்றல் ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹75
கதை தொடர்கிறது ஆசிரியர்: க.ரத்னம் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹120
அறப்பணி ஆசிரியர்: பி.பி.மார்ட்டின் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹110
எங்கள் தாத்தா வீட்டில் ஒரு தோட்டம் இருந்தது ஆசிரியர்: ராஜ்ஜா பதிப்பகம்: தமிழினி ₹65
கதா சரித் சாகரம் கதைத் தேடல் ஆசிரியர்: சோமதேவர் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹170
நபக்கோவியா இடமற்ற மனோவேளை ஆசிரியர்: கால சுப்ரமணியம் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹75
நுண்வெளி கிரகணங்கள் ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹400
ஐம்பேரியற்கை ஆசிரியர்: மாற்கு பதிப்பகம்: தமிழினி ₹300
பழந்தமிழக வரலாறு ஆசிரியர்: கணியன் பாலன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹320
உணவு என்பது நிலத்தொடு நீரே ஆசிரியர்: பாமயன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹85
குஞ்நுண்ணி கவிதைகள் ஆசிரியர்: பா.ஆனந்தகுமார் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹80
மொழிக்கொள்கை ஆசிரியர்: இராசேந்திர சோழன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹300