தமிழினி

அமெரிக்க தேசி ஆசிரியர்: அருண் நரசிம்மன் பதிப்பகம்: தமிழினி $23.75
அருஞ்சொற்பொருள் ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $7
மீகாமம் ஆசிரியர்: க. மோகனரங்கன் பதிப்பகம்: தமிழினி $2.25
இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் பெயர்-கதை ஆசிரியர்: செங்கதிர் பதிப்பகம்: தமிழினி $6.5
திரைப்பட மேதைகள் ஆசிரியர்: எஸ்.ஆனந்த் பதிப்பகம்: தமிழினி $19.5
நீர்கொணர்ந்த நெடுங்கோன் ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $5.25
வாக்காளனாகிய நான்... ஆசிரியர்: மானசீகன் பதிப்பகம்: தமிழினி $7.5
சமூகப் பொறுப்புணர்வு ஆசிரியர்: ஜே.கிருஷ்ணமூர்த்தி பதிப்பகம்: தமிழினி $5.25
திரைக்கு வெளியே ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $3.5
திரையில் ஒளிர்ந்த கதைகள் ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $4.75
இன்றே இப்படம் கடைசி ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $4
நம்மை மகிழ்வித்த கலைஞர்கள் ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $4
திரையிசைத் தென்றல் ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $3.25
கதை தொடர்கிறது ஆசிரியர்: க.ரத்னம் பதிப்பகம்: தமிழினி $5.25
அறப்பணி ஆசிரியர்: பி.பி.மார்ட்டின் பதிப்பகம்: தமிழினி $4.75
எங்கள் தாத்தா வீட்டில் ஒரு தோட்டம் இருந்தது ஆசிரியர்: ராஜ்ஜா பதிப்பகம்: தமிழினி $3
கதா சரித் சாகரம் கதைத் தேடல் ஆசிரியர்: சோமதேவர் பதிப்பகம்: தமிழினி $7.5
நபக்கோவியா இடமற்ற மனோவேளை ஆசிரியர்: கால சுப்ரமணியம் பதிப்பகம்: தமிழினி $3.25
நுண்வெளி கிரகணங்கள் ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி $17.25
ஐம்பேரியற்கை ஆசிரியர்: மாற்கு பதிப்பகம்: தமிழினி $13