தமிழினி

திருமூலர் காலத்தின் குரல் ஆசிரியர்: கரு ஆறுமுகத்தமிழன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹80
விடிந்தும் விடியா பொழுதும் ஆசிரியர்: தேவதேவன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹45
கன்னிவாடி ஆசிரியர்: க.சீ. சிவகுமார் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹130
நாமார்க்கும் குடியல்லோம் ஆசிரியர்: கரு ஆறுமுகத்தமிழன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹90
வால்டேர் ஆசிரியர்: இரா.குப்புசாமி பதிப்பகம்: தமிழினி ₹60
புதுமைப்பித்தன் எனும் பிரம்மராக்ஷஸ் ஆசிரியர்: ராஜ் கௌதமன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹70
கிளி எழுபது ஆசிரியர்: ராஜ் கௌதமன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹90
வஜ்ஜாலக்கம் - வைரப்பேழை ஆசிரியர்: ஜெயவல்லபன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹60
ஊழிக்காலம் ஆசிரியர்: தமிழ்க் கவி பதிப்பகம்: தமிழினி ₹270
ஆட்டம் ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹90
தலையணை மந்திரோபதேசம் ஆசிரியர்: நடேச சாஸ்திரி பதிப்பகம்: தமிழினி ₹75
காதல் தேவதை ஆசிரியர்: மாஸோ ஜெகதீஷ் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹55
உருமாற்றம் காஃப்கா ஆசிரியர்: ஃப்ரன்ஸ் காஃப்கா பதிப்பகம்: தமிழினி ₹90
அமெரிக்க தேசி ஆசிரியர்: அருண் நரசிம்மன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹550
காவல் கோட்டம் ஆசிரியர்: சு.வெங்கடேசன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹440
அருஞ்சொற்பொருள் ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹160
மீகாமம் ஆசிரியர்: க. மோகனரங்கன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹50
இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் பெயர்-கதை ஆசிரியர்: செங்கதிர் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹150
விலைகள் தாழ்வதில்லை ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹100
திரைப்பட மேதைகள் ஆசிரியர்: எஸ்.ஆனந்த் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹450