தமிழினி

வல்விருந்து ஆசிரியர்: நாஞ்சில் நாடன் பதிப்பகம்: தமிழினி $9
முனிமேடு ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி $3.25
வெள்ளெருக்கு ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி $8.75
வாடாமல்லி ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: தமிழினி $4
ஆதண்டார் கோயில் குதிரை ஆசிரியர்: தமிழினி பதிப்பகம்: தமிழினி $6.5
அருஞ்சொற்பொருள் ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $6
மணல் கடிகை ஆசிரியர்: எம். கோபாலகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: தமிழினி $17.25
உலகம் நீ தான் ஆசிரியர்: ஜே.கிருஷ்ணமூர்த்தி பதிப்பகம்: தமிழினி $5.75
விடிந்தும் விடியா பொழுதும் ஆசிரியர்: தேவதேவன் பதிப்பகம்: தமிழினி $2
கன்னிவாடி ஆசிரியர்: க.சீ. சிவகுமார் பதிப்பகம்: தமிழினி $5.75
நட்ட கல்லைத் தெய்வமென்று ஆசிரியர்: கரு ஆறுமுகத்தமிழன் பதிப்பகம்: தமிழினி $7.5
வால்டேர் ஆசிரியர்: இரா.குப்புசாமி பதிப்பகம்: தமிழினி $2.75
நடுநாட்டுச் சொல்லகராதி ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $19
புதுமைப்பித்தன் எனும் பிரம்மராக்ஷஸ் ஆசிரியர்: ராஜ் கௌதமன் பதிப்பகம்: தமிழினி $3
கிளி எழுபது ஆசிரியர்: ராஜ் கௌதமன் பதிப்பகம்: தமிழினி $4
வஜ்ஜாலக்கம் - வைரப்பேழை ஆசிரியர்: ஜெயவல்லபன் பதிப்பகம்: தமிழினி $2.75
வந்தாரங்குடி ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி $21.5
ஊழிக்காலம் ஆசிரியர்: தமிழ்க் கவி பதிப்பகம்: தமிழினி $11.75
ஆட்டம் ஆசிரியர்: சு.வேணுகோபால் பதிப்பகம்: தமிழினி $4
தலையணை மந்திரோபதேசம் ஆசிரியர்: நடேச சாஸ்திரி பதிப்பகம்: தமிழினி $3.25