தமிழினி

அலைகளினுடே ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: தமிழினி $7.5
தெய்வங்கள் முளைக்கும் நிலம் ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: தமிழினி $4.5
நரிக்குரவர் இன வரைவியல் ஆசிரியர்: பத்மபாரதி பதிப்பகம்: தமிழினி $7
ஒரு குடும்பத்தின் கதை ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: தமிழினி $2.75
வேத சாட்சி தேவ சகாயம் பிள்ளை வரலாறு ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: தமிழினி $1.75
பாதையில்லாப் பயணம் ஆசிரியர்: பிரமிள் பதிப்பகம்: தமிழினி $4.5
லங்காட் நதிக்கரை ஆசிரியர்: அ.ரெங்கசாமி பதிப்பகம்: தமிழினி $2.5
நாடோடித் தடம் ஆசிரியர்: ராஜ சுந்தரராஜன் பதிப்பகம்: தமிழினி $13
சிலம்பின் காலம் ஆசிரியர்: ராம.கி பதிப்பகம்: தமிழினி $4.75
சங்கச் சித்திரங்கள் ஆசிரியர்: ஜெயமோகன் பதிப்பகம்: தமிழினி $7.5
இன்றைய காந்தி ஆசிரியர்: ஜெயமோகன் பதிப்பகம்: தமிழினி $16.75
கடைத்தெருவின் கலைஞன் ஆசிரியர்: ஜெயமோகன் பதிப்பகம்: தமிழினி $4
பூக்கும் கருவேலம் ஆசிரியர்: ஜெயமோகன் பதிப்பகம்: தமிழினி $4
வெற்றி பெற காந்திய வழி ஆசிரியர்: ஆலன் ஆக்சல்ராட் பதிப்பகம்: தமிழினி $4
ரூஸோ ஆசிரியர்: இரா.குப்புசாமி பதிப்பகம்: தமிழினி $1.5
நீடுஷா ஆசிரியர்: இரா.குப்புசாமி பதிப்பகம்: தமிழினி $2
அறிவு நிலைகள் பத்து ஆசிரியர்: இரா.குப்புசாமி பதிப்பகம்: தமிழினி $4.5
அருந்ததியர் வாழும் வரலாறு ஆசிரியர்: மாற்கு பதிப்பகம்: தமிழினி $10.75
ஆரம்பக்கட்ட முதலாளியமும் (தமிழ்ச் சமூக மாற்றமும்) ஆசிரியர்: ராஜ் கௌதமன் பதிப்பகம்: தமிழினி $2.5
தமிழ்ச் சமுக உருவாக்கமும் ஆசிரியர்: ராஜ் கௌதமன் பதிப்பகம்: தமிழினி $10.75