தமிழினி

கண்மணி குணசேகரன் கவிதைகள் ஆசிரியர்: கண்மணி குணசேகரன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹75
பாரதிக் கல்வி ஆசிரியர்: ஸ்ரீரங்கம் வி மோகனரங்கன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹80
காரல் மார்க்சு காப்பியம் ஆசிரியர்: ஆ.பழநி பதிப்பகம்: தமிழினி ₹60
மேகதூதம் ஆசிரியர்: மகாகவி காளிதாசர் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹100
நிறைசூலி ஆசிரியர்: மகுடேசுவரன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹80
தேவதேவன் கதைகள் ஆசிரியர்: தேவதேவன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹50
நுகம் ஆசிரியர்: கி.அ.சச்சிதானந்தம் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹60
அ முத்துலிங்கம் கதைகள் ஆசிரியர்: அ. முத்துலிங்கம் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹500
மீனுக்குள் கடல் ஆசிரியர்: பாடசாரி பதிப்பகம்: தமிழினி ₹15
ரஸிகன் கதைகள் ஆசிரியர்: நா ரகுநாதன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹240
பெயரற்றது ஆசிரியர்: சயந்தன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹90
பிறிதொரு நதிக்கரை ஆசிரியர்: எம். கோபாலகிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹110
தென்குமரியின் கதை ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹180
தாணுமாலயன் ஆலயம் ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹290
அலைகளினுடே ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹170
தெய்வங்கள் முளைக்கும் நிலம் ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹100
நரிக்குரவர் இன வரைவியல் ஆசிரியர்: பத்மபாரதி பதிப்பகம்: தமிழினி ₹160
ஒரு குடும்பத்தின் கதை ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹60
வேத சாட்சி தேவ சகாயம் பிள்ளை வரலாறு ஆசிரியர்: அ.கா. பெருமாள் பதிப்பகம்: தமிழினி ₹40