பூங்கொடி பதிப்பகம்

சிலப்பதிகாரத் திறனாய்வு ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $6.5
எனது போராட்டம் ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $28
தமிழும் சமஸ்கிருதமும் ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1
வள்ளலார் கண்ட ஒருமைப்பாடு ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $7
சிலம்பில் ஈடுபட்டதெப்படி? ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.75
கப்பலோட்டிய தமிழன் ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
ஒரு காவிரியைப் போல... ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $7.5
திக்கற்றவர்க்கு தெய்வமே துணை ஆசிரியர்: அ.விஜய் பெரியசுவாமி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $5.75
தமிழகத்தில் பிறமொழியினர் ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $3
பெண் மனம் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $5.5
எல்லாரும் பழக எளிதான யோகாசனம் 14 ஆசிரியர்: யோகி என்.ராஜன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1
ஆங்கிலம் வளர்த்த மூடநம்பிக்கை ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $2.25
எழுத்துச் சீர்திருத்தம் தேவையா? ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $0.5
மகளிர் மனம் கவர்ந்த முத்து ஆசிரியர்: பி.எல். ராஜேந்திரன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
இரஷ்ய நாட்டு நாடோடிக் கதைகள் ஆசிரியர்: கழனியூரன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $2.25
நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் மறைக்கப்பட்டாரா ? ஆசிரியர்: பகலவன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $7
மொழிச் சிக்கலும் மாநில சுயாட்சியும் ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
தமிழகத்தில் பிற மொழியினர் ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $3
விடுதலைப் போரில் தமிழகம் (இரு தொகுதிகள்) ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $25.75
தொல்காப்பியரிலிருந்து பாரதியார் வரை ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $3.25