பூங்கொடி பதிப்பகம்

நெஞ்சைத் தொடும் நிகழ்வுகள் ஆசிரியர்: சு. தங்கவேலு பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $6.5
தமிழ் இலக்கணம் ஆசிரியர்: சு. தங்கவேலு பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $8.75
மொழிச் சிக்கலும் மாநில சுயாட்சியும் ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் மறைக்கப்பட்டாரா ? ஆசிரியர்: பகலவன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $7
ஸ்ரீஞானானந்தகிரி சுவாமிகள் ஆசிரியர்: பருத்தியூர் டாக்டர் கே. சந்தானராமன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
ஆஞ்சநேயர் கதைகள் ஆசிரியர்: பருத்தியூர் டாக்டர் கே. சந்தானராமன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $2.75
டாக்டர் உ.வே.சா. வாழ்க்கையும் தொண்டும் ஆசிரியர்: பருத்தியூர் டாக்டர் கே. சந்தானராமன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $2.75
ஸ்ரீராமகிருஷ்ணானந்தர் ஆசிரியர்: பருத்தியூர் டாக்டர் கே. சந்தானராமன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.75
வடலூர் வள்ளலார் ஆசிரியர்: பருத்தியூர் டாக்டர் கே. சந்தானராமன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
சுவாமி சிவானந்தர் ஆசிரியர்: பருத்தியூர் டாக்டர் கே. சந்தானராமன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
ஸ்ரீசாரதாதேவி ஆசிரியர்: பருத்தியூர் டாக்டர் கே. சந்தானராமன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
ஸ்ரீபுரந்தரதாசர் ஆசிரியர்: பருத்தியூர் டாக்டர் கே. சந்தானராமன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
சுவாமி விவேகானந்தர் ஆசிரியர்: பருத்தியூர் டாக்டர் கே. சந்தானராமன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
திக்கற்றவர்க்கு தெய்வமே துணை ஆசிரியர்: அ.விஜய் பெரியசுவாமி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $5.75
வீரபாண்டியக் கட்டபொம்மன் ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.75
ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஆசிரியர்: பருத்தியூர் டாக்டர் கே. சந்தானராமன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
ஸ்ரீ ஆதி சங்கரர் ஆசிரியர்: பருத்தியூர் டாக்டர் கே. சந்தானராமன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
ஸ்ரீரமணர் ஆசிரியர்: பருத்தியூர் டாக்டர் கே. சந்தானராமன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
ஸ்ரீராமாநுஜர் ஆசிரியர்: பருத்தியூர் டாக்டர் கே. சந்தானராமன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1
எனது போராட்டம் ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $28