பூங்கொடி பதிப்பகம்


Image Book Author Publication Price
இரஷ்ய நாட்டு நாடோடிக் கதைகள் ஆசிரியர்: கழனியூரன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் ₹50.00
வசந்திக்கு வந்த ஆசை ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் ₹75.00
திருக்குறளில் உயிரினங்கள் ஆசிரியர்: இரா.நாராயணன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் ₹50.00
மூலிகைக் களஞ்சியம் ஆசிரியர்: திருமலை நடராஜன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் ₹300.00
தமிழ் மருத்துவக் களஞ்சியம் ஆசிரியர்: திருமலை நடராஜன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் ₹50.00
மரங்களின் மருத்துவப் பயன்கள் ஆசிரியர்: திருமலை நடராஜன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் ₹90.00
ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஆசிரியர்: பருத்தியூர் டாக்டர் கே. சந்தானராமன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் ₹30.00
விடுதலைப் போரில் தமிழகம் (இரு தொகுதிகள்) ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் ₹600.00
எனது போராட்டம் ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் ₹650.00
விடுதலைப்போரில் தமிழ் வளர்ந்த வரலாறு ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் ₹85.00
புதிய தமிழகம் படைத்த வரலாறு ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் ₹150.00
தொல்காப்பியரிலிருந்து பாரதியார் வரை ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் ₹75.00
நானறிந்த ராஜாஜி ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் ₹100.00
தமிழகத்தில் பிறமொழியினர் ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் ₹70.00
சிலப்பதிகாரத் திறனாய்வு ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் ₹150.00
சிலப்பதிகார ஆய்வுரை ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் ₹140.00
பெண் மனம் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் ₹125.00
கதவுதிறந்தால் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் ₹115.00
நாயக்கர் மக்கள் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் ₹180.00
பண்ணையார் மகள் ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் ₹165.00