பூங்கொடி பதிப்பகம்

இரஷ்ய நாட்டு நாடோடிக் கதைகள்
₹50 ₹48 (5% OFF)
வசந்திக்கு வந்த ஆசை
₹75 ₹72 (5% OFF)
திருக்குறளில் உயிரினங்கள்
₹50 ₹48 (5% OFF)
மூலிகைக் களஞ்சியம்
₹300 ₹285 (5% OFF)
தமிழ் மருத்துவக் களஞ்சியம்
₹50 ₹48 (5% OFF)
மரங்களின் மருத்துவப் பயன்கள்
₹90 ₹86 (5% OFF)
ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்
₹30 ₹29 (5% OFF)
விடுதலைப் போரில் தமிழகம் (இரு தொகுதிகள்)
₹600 ₹570 (5% OFF)
எனது போராட்டம்
₹650 ₹618 (5% OFF)
விடுதலைப்போரில் தமிழ் வளர்ந்த வரலாறு
₹85 ₹81 (5% OFF)
புதிய தமிழகம் படைத்த வரலாறு
₹150 ₹143 (5% OFF)
தொல்காப்பியரிலிருந்து பாரதியார் வரை
₹75 ₹72 (5% OFF)
நானறிந்த ராஜாஜி
₹100 ₹95 (5% OFF)
தமிழகத்தில் பிறமொழியினர்
₹70 ₹67 (5% OFF)
சிலப்பதிகாரத் திறனாய்வு
₹150 ₹143 (5% OFF)
சிலப்பதிகார ஆய்வுரை
₹140 ₹133 (5% OFF)
பெண் மனம்
₹125 ₹119 (5% OFF)
கதவுதிறந்தால்
₹115 ₹110 (5% OFF)
நாயக்கர் மக்கள்
₹180 ₹171 (5% OFF)
பண்ணையார் மகள்
₹165 ₹157 (5% OFF)