பூங்கொடி பதிப்பகம்

காவியம் கண்ட நாயகியர் ஆசிரியர்: மா.கி.ரமணன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
நடைமுறை மக்கள் தொடர்பு ஆசிரியர்: ஜி. கணேசன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
ஆன்றோர் அனுபவம் ஆசிரியர்: எஸ்.சங்கரன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
வாழ்த்துவோம் வணங்குவோம் ஆசிரியர்: பட்டுக்கோட்டை ராஜேந்திரன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
காற்றுக்கு மூச்சுத் திணறுகிறது ஆசிரியர்: தங்க சிவராசன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
செய்திக் கட்டுரைகள் ஆசிரியர்: பி.எல். ராஜேந்திரன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
கப்பலோட்டிய தமிழன் ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
நமது பிற்போக்கு ஆசிரியர்: வெ.சாமிநாத சர்மா பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஓர் தீர்க்கதரிசி ஆசிரியர்: வெ.சாமிநாத சர்மா பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
அவள் பிரிவு ஆசிரியர்: வெ.சாமிநாத சர்மா பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
சங்கக் கவிதையும் ஐப்பானிய ஹைக்கூவும் ஆசிரியர்: வேணு சீனிவாசன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
இலக்கியத் தேன் ஆசிரியர்: முனைவர் மு. கோவிந்தராசன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
தொலைக்காட்சி விளம்பரத்தின் உள்முகங்கள் ஆசிரியர்: கழனியூரன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
வீரத்தேவன் கோட்டை ஆசிரியர்: லக்ஷ்மி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
நடை வண்டி ஆசிரியர்: கழனியூரன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
அதன் பிறகு ஆசிரியர்: பட்டுக்கோட்டை ராஜா பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
திருமுறை ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்: பருத்தியூர் டாக்டர் கே. சந்தானராமன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
சூரியசக்தி ஆசிரியர்: பருத்தியூர் டாக்டர் கே. சந்தானராமன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
ஆறுபடை வீடுகள் ஆசிரியர்: பருத்தியூர் டாக்டர் கே. சந்தானராமன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
இரண்டும் ஒன்றே ஆசிரியர்: ஆர். சீனிவாசமூர்த்தி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5