பூங்கொடி பதிப்பகம்

இலக்கியத் தேன் ஆசிரியர்: முனைவர் மு. கோவிந்தராசன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
குறுந்தொகை ஒரு பார்வை ஆசிரியர்: முனைவர் மு. கோவிந்தராசன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.75
அண்ணா இதழாசிரியர் ஓர் ஆய்வு ஆசிரியர்: முனைவர் மு. கோவிந்தராசன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $2.25
சொன்னாலே வாய் மணக்கும் ஆசிரியர்: ந. சொக்கலிங்கம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1
உலக நாடுகளின் குளியல் முறைகள் ஆசிரியர்: மானோஸ்எம்.எஸ்.நாடார் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $0.75
ஆறுமாதம் சிறையில் இருந்தேன் ஆசிரியர்: டேவிட் சித்தையா பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $0.5
நடைமுறை மக்கள் தொடர்பு ஆசிரியர்: ஜி. கணேசன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
பாவேந்தர் பாநலம் ஆசிரியர்: அமுதவல்லி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1
பல்சுவை நல்சுவை ஆசிரியர்: துரை நமச்சிவாயம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $0.5
பழநி மாம்பழம் ஆசிரியர்: சுவாமி சரவணபவானந்தர் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $0.75
தாய்வேர் ஆசிரியர்: கழனியூரன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
வேரடி மண்வாசம் ஆசிரியர்: கழனியூரன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $2.75
தொலைக்காட்சி விளம்பரத்தின் உள்முகங்கள் ஆசிரியர்: கழனியூரன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5
பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு ஆசிரியர்: பி.எல். ராஜேந்திரன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $0.5
இலக்கியப் பூங்கொடி ஆசிரியர்: பி.எல். ராஜேந்திரன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $0.5
நாடக ஆசிரியர் கலைஞர் ஆசிரியர்: பி.எல். ராஜேந்திரன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1
தமிழில் அறிவியல் ஆசிரியர்: பி.எல். ராஜேந்திரன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1
இலக்கியத்தில் மலர்கள் ஆசிரியர்: பி.எல். ராஜேந்திரன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1
நாட்டிய ரஸங்கள் ஆசிரியர்: முனைவர் க.பிரசாந்த் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $0.75
ஆன்றோர் அனுபவம் ஆசிரியர்: எஸ்.சங்கரன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1.5