பூங்கொடி பதிப்பகம்

கங்கைக் கரையில் ஒரு தீபாவளி ஆசிரியர்: சுரா பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $0.75
அழகு என்ற ஆயுதம் ஆசிரியர்: நித்யா மூர்த்தி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $0.75
சபரியின் மனம் துடிக்கிறது ஆசிரியர்: நித்யா மூர்த்தி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $0.75
மானம் காத்த வள்ளல் ஆசிரியர்: சி.என்.நாச்சியப்பன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $0.75
கிழக்கு வெளுத்தது ஆசிரியர்: நாகை தருமன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $0.75
நிலவைத் தேடும் வானம் ஆசிரியர்: புலவர் தமிழ்ப் பித்தன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $0.75
அருள் வள்ளல் ஆசிரியர்: ச.மு.வேலாயுதம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $0.75
யயாதி ஆசிரியர்: ப. ஆறுமுகம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $0.75
பழநி மாம்பழம் ஆசிரியர்: சுவாமி சரவணபவானந்தர் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $0.75
வெள்ளைப்புறா ஆசிரியர்: கவிஞர் ஏகாந்தன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $0.75
இன்பம் சேர்க்க மாட்டாயா? ஆசிரியர்: பி.எல். ராஜேந்திரன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $0.75
நிழலைத் தேடி ஆசிரியர்: பழனி ஜெகதீசன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $0.75
உயர்வான குணம் ஆசிரியர்: நாகை தருமன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $0.75
பெருந்தன்மை ஆசிரியர்: நாகை தருமன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $0.75
திரைக்கடல் ஓடியும் ஆசிரியர்: நாகை தருமன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $0.75
மாயாவி ஆசிரியர்: தங்கமணி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $0.75
அம்மன் தந்த முத்து மோதிரம் ஆசிரியர்: மா.மணிமொழி பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $0.75
தெலுங்குமி சிறுகதைகள் ஆசிரியர்: பூ.அ.துரைராஜா பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $0.75
வளையாத மூங்கில் ஆசிரியர்: மன்னர் மன்னன் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $0.75
சட்டமன்றத்தில் சுயாட்சிக்குரல் ஆசிரியர்: ம.பொ.சிவஞானம் பதிப்பகம்: பூங்கொடி பதிப்பகம் $1