அறிவு நிலையம் பதிப்பகம்

ஒளிமயமான எதிர்காலம் ஆசிரியர்: இரத்தின சண்முகனார் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $2.5
மானுடம் போற்றும் மகத்தான பழமொழிகள் ஆசிரியர்: ஜெகாதா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $4.5
சிந்தனையாளர் இராஜாஜி ஆசிரியர்: எஸ்.சரஸ்வதி பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $3
சிந்திக்க வைக்கும் போதனைக் கதைகள் ஆசிரியர்: அருண் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $5.25
குறள் வழி நீதிக் கதைகள் ஆசிரியர்: கதிரவன் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $3
உழைப்பால் உயர்ந்த உத்தமர் கதைகள் ஆசிரியர்: ஆர்.எஸ்.கீதா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $4.5
அறிவு புகட்டும் உலக நீதிக் கதைகள் ஆசிரியர்: கதிரவன் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $3.5
தளிரே தயக்கமென்ன? ஆசிரியர்: பொன் செல்லம் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $6
நெஞ்சுக்குள் நீயடி...! ஆசிரியர்: இலக்கியா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $7
தேவதையே திருமகளே ஆசிரியர்: கலைவாணி சொக்கலிங்கம் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $6
நினைவோ ஒரு பறவை ஆசிரியர்: வாணி பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $4.5
ரோஜாவைத் தாலாட்டும் தென்றல் ஆசிரியர்: ஆர்.கீதாராணி பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $4.5
சந்திராழினி ஆசிரியர்: அருணா கதிர் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $9
புது வெள்ளை மழை! ஆசிரியர்: ரம்யா ராஜன் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $13
மலரே மௌனமா...! ஆசிரியர்: மல்லிகா ரவி பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $9.5
அதிரும் உதிரம்! ஆசிரியர்: ராஜேஷ்குமார் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $8.75
மனதோடு உறவாட வந்தவளே ஆசிரியர்: எழிலன்பு பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $8.25
காதல் தோட்டா ஆசிரியர்: லதா பைஜு பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $10.75
நெற்காட்டு ராஜகுமாரி ஆசிரியர்: அருணா கதிர் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $14.75
நியதி ஆசிரியர்: உஷாந்தி பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $10.75