அறிவு நிலையம் பதிப்பகம்

ரோஜாப் பூந்தோட்டம் நீ ஆசிரியர்: லட்சுமி சுதா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $4
நிலவு வந்து பாடுமோ ஆசிரியர்: லட்சுமி சுதா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $3
பூவில் தூங்கும் பனித்துளி ஆசிரியர்: லட்சுமி சுதா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $5.25
என் கனவு தேவதை ஆசிரியர்: லட்சுமி சுதா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $3.5
நான் தேடிய வானவில் ஆசிரியர்: லட்சுமி சுதா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $4
எனது கவிதை நீதான் ஆசிரியர்: லட்சுமி சுதா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $3.75
நீ போகும் பாதையில் ஆசிரியர்: லட்சுமி சுதா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $3.5
என்னை மயக்கிய மெல்லிசையே ஆசிரியர்: லட்சுமி சுதா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $4
மலர்கள் மலர்கின்றன ஆசிரியர்: லட்சுமி சுதா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $3.5
நேற்று இல்லாத மாற்றம் ஆசிரியர்: லட்சுமி சுதா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $3.5
பனியில் நனைந்த நிலவு ஆசிரியர்: லட்சுமி சுதா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $3.5
பனி விழும் மலர் வனம் ஆசிரியர்: லட்சுமி சுதா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $4
அந்தி மழைச் சாரல் ஆசிரியர்: லட்சுமி சுதா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $4.5
நீ பூக்களின் தீவு ஆசிரியர்: லட்சுமி சுதா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $4.5
இந்தப் பூக்கள் உனக்காக ஆசிரியர்: லட்சுமி சுதா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $4.5
மெளனம் உன் மொழியா? ஆசிரியர்: லட்சுமி சுதா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $4
தொலை தூர வெளிச்சம் நீ! ஆசிரியர்: லட்சுமி சுதா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $3.5
வானவில் என் வாசலில் ஆசிரியர்: லட்சுமி சுதா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $4
விழியே கதை எழுது ஆசிரியர்: வாணி பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $4.75
பறவைகள் கூட்டத்தில் ஒரு பச்சைக்கிளி ஆசிரியர்: சாரதா விஸ்வநாதன் பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் $6